Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

25 Kasım 2011 Cuma

MEB: Yönetici(Müdür, Müdür Yardımcılığı) Atama Duyuruları


Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 10/11/2011 tarihli, 75448 sayılı ve “” konulu yazılarında; “ 3/08/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliğinin “Atama ve yer değiştirme dönemleri” başlıklı 23. maddesi, (a) bendinde; “18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri kapsamında seçme sınavı sonucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır. Bu bent kapsamında yapılacak atamalar Valiliklerce gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ocak ve şubat ayları dışında da gerçekleştirilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu durumda sınav sonucuna göre yapılacak atamalarda ocak ve şubat aylarının esas alınması, bu ayların dışında duyuruda bulunulmaması ve başvuruların kabul edilmemesi hususunda gereğini arz ederiz. ” açıklamasında bulundu.Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder