Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

25 Kasım 2011 Cuma

ELAT-İNORM-U Hece Tabloları (1. Sınıf Kelime Tablosu)ELAT İNORM - U
Tablolardaki ses ve heceleri soldan ve yukarıdan aşağıya yüksek sesle bol bol oku.
 l
t
n
r
m
a 
al
at
an
ar
am
 e
el
et
en
er
em
 i
il
it
in
ir
im
 o
ol
ot
on
or
om
 u
ul
ut
un
ur
um l
t
n
r
m
a 
la
ta
na
ra
ma
 e
le
te
ne
re
me
 i
li
ti
ni
ri
mi
 o
lo
to
no
ro
mo
 u
lu
tu
nu
ru
mu


a 
 l
t 
n 
r 
m 
l 
lal
tal
nal
ral
mal
 t 
lat
tat
nat
rat
mat
 n
lan
tan
nan
ran
man
 r
lar
tar
nar
rar
mar
 m
lam
tam
nam
ram
mam

 
e 
 l
t 
n 
r 
m 
l 
lel
tel
nel
rel
mel
 t 
let
tet
net
ret
met
 n
len
ten
nen
ren
men
 r
ler
ter
ner
rer
mer
 m
lem
tem
nem
rem
mem


i 
 l
t 
n 
r 
m 
l 
lil
til
nil
ril
mil
 t 
lit
tit
nit
rit
mit
 n
lin
tin
nin
rin
min
 r
lir
tir
nir
rir
mir
 m
lim
tim
nim
rim
mim

 
 o
 l
t 
n 
r 
m 
l 
lol
tol
nol
rol
mol
 t 
lot
tot
not
rot
mot
 n
lon
ton
non
ron
mon
 r
lor
tor
nor
ror
mor
 m
lom
tom
nom
rom
mom


u 
 l
t 
n 
r 
m 
l 
lul
tul
nul
rul
mul
 t 
lut
tut
nut
rut
mut
 n
lun
tun
nun
run
mun
 r
lur
tur
nur
rur
mur
 m
lum
tum
num
rum
mum


l
t
n
r
m
l
lul
tul
nul
rul
mul
t
lut
tut
nut
rut
mut
n
lun
tun
nun
run
mun
r
lur
tur
nur
rur
mur
m
lum
tum
num
rum
mum


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder