Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

19 Kasım 2011 Cumartesi

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Performans Görevi Konuları


7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PERFORMANS GÖREVİ KONULARI

1.İnsanlar arası iletişimde ‘‘Ben dili’’ ve ‘‘Sen dili’’nin anlamı ve önemini örnekler eşliğinde araştırınız.
2.İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü araştırınız
3. ‘‘Özel hayatın gizliliği’’ ve ‘‘Konut dokunulmazlığı’’ ile ‘’Haber alma özgürlüğü’nü açıklayarak bu özgürlüklerin sınırlarının nasıl olması gerektiğini örnekler eşliğinde açıklayınız.
4.Anadolu ajansının kuruluşu amaçları ve çalışmaları, Kurtuluş Savaşı’ndaki önemi hakkında araştırma yapınız.

5.Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’nun kuruluşu, amaçları ve çalışmaları hakkında araştırma yapınız.
6.Ülkemizde nüfus sayımları ve yararları, Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörler ve
sonuçları ile ilgili araştırma yapınız.
7.Kırsal yerleşmelerden kentlere göçün nedenleri ve sonuçları hakkında araştırma yapınız.
8.Ülkemizde beyin göçünün sebepleri ve sonuçları hakkında araştırma yapınız.
9. ‘‘Yerleşme ve seyahat özgürlüğü’’nün anlamı ve önemi hakkında araştırma yapınız.
10.Doğal kaynaklarımızdan olan ‘‘su’’yun bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkileri ve su tasarrufu hakkında araştırma yapınız.
11.Küresel ısınmanın başlıca sebepleri ve sonuçları ile küresel ısınmaya karşı alınabilecek önlemler hakkında araştırma yapınız.
12.Anadolu’da kurulan ilk Türk devletleri (Anadolu Selçuklu Devleti, Saltuklular, Artuklular, Mengücekler, Danişmentliler) nin kuruluşunu gösteren  bir harita çizerek bu devletler hakkında genel bilgiler(nerede kuruldukları, kurucusu, önemli devlet damları,nasıl yıkıldıkları vb.) veriniz.
13.Haçlı Seferlerini gösteren bir harita çizerek ilk dört haçlı seferinin sebeb,oluşum ve sonuçlarını araştırınız.
14.Osmanlı Devleti’nde ‘‘Yeniçeri Ocağı’’nın kuruluşu, önemi ve kaldırılışı hakkında araştırma yapınız.
15.Osmanlı devlet yönetiminde ‘‘Divan-ı Hümayun ve Divan-ı Hümayun üyeleri’’ hakkında araştırma yapınız.
16. Osmanlı Devleti’nde ‘‘ Mehter’’ hakkında araştırma yapınız.
17.Barbaros Hayrettin Paşa ve Osmanlı denizciliğine kazandırdıkları ile ilgili araştırma yapınız.
18.Piri Reis’in  hayatı,Türk ve dünya Denizciliğine kazandırdıkları ile ilgili araştırma yapınız.
19.Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Dönemine ait 1071-1453 tarihleri aralığında önemli olayları kapsayan bir tarih şeridi hazırlayınız .(**Ayrıntılı bilgi Çalışma kitabı sayfa 52,53,54)
20. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Dönemine ait 1453-1699 tarihleri aralığında önemli olayları kapsayan bir tarih şeridi hazırlayınız .(**Ayrıntılı bilgi Çalışma kitabı sayfa 52,53,54)
21. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Dönemine ait 1699-1914 tarihleri aralığında önemli olayları kapsayan bir tarih şeridi hazırlayınız .(**Ayrıntılı bilgi Çalışma kitabı sayfa 52,53,54)
22.İbrahim Müteferrika ve Matbaanın Osmanlı devletinde kullanılmaya başlanması hakkında araştırma yapınız.
23.III.Selim ve yapmaya çalıştığı yenilikler hakkında  araştırma yapınız.
24.II.Mahmut ve yapmaya çalıştığı yenilikler hakkında araştırma yapınız.
25.Akdeniz’de Türk hakimiyetinin  sağlanması aşamasında gerçekleşen önemli  savaşlar ve fetihler hakkında araştırma yapınız.
26.Osmanlı devletinde ‘‘Toprak Yönetimi’’ hakkında araştırma yapınız.
27.Osmanlı Devletinde ‘‘Ordu Sistemi’’ hakkında araştırma yapınız.
28.Önemli Osmanlı aydınlarından biri olan ‘‘Koçi Bey ve Risaleleri(raporları)’’ hakkında araştırma yapınız.
29.Osmanlı devletinde hoşgörü ve farklı kültürlerin bir arada yaşaması ile ilgili araştırma yapınız.
30. ‘‘Osmanlı Devleti Yönetiminde İzmir ve günümüz İzmir’inde Osmanlı izleri’’ konulu araştırma yapınız.
31.Osmanlı Devletinde ‘‘Minyatür Sanatı’’ ile ilgili araştırma yapınız.


Benzer Yazılar1 yorum: