Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

15 Ekim 2011 Cumartesi

Ortaöğretim Programlarının Uygulanması Konusunda Açıklama 2011-2012


MEB’den, ortaöğretim programlarının uygulanması açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 22/09/2011 tarihli, 6552 sayılı ve“Ortaöğretim Programlarının Uygulanması”konulu yazıları ile; “Kurulumuzun 20.07.2010 tarihli ve 76 sayılı kararı ile 2010–2011 öğretim Yılından itibaren 9 ve 10. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinde yer alan Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Liseleri ve Anadolu Öğretmen Lisesi çizelgelerinde Ortak Dersler ve Seçmeli Dersler bölümleri yer almaktadır. Seçmeli dersler arasında yer alan; Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Matematik, Geometri. Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Coğrafya, Yabancı Dil (Alınanca, Fransızca, İngilizce) derslerinin ders saatleri farklı saatlerde (2 veya 4, 1 veya 3 gibi) seçilebilmektedir,

Türkiye genelinde seçmeli derslerin uygulanmasında birlik sağlanması ve nakillerde sorunların yaşanmaması amacıyla Talim ve Terbiye Kurulunun 15.08.2011 tarihli ve 114 sayılı Kararı, 24.08.2011 tarihli ve 118 sayılı Kararı, 24.08.2011 tarihli ve 119 sayılı Kararı, 24.08.2011 tarihli ve 120 sayılı Kararı, 24.08.2011 tarihli ve 121 sayılı Kararı, 26.08.2011 tarihli ve 130 sayılı Kararı, 26.08.2011 tarihli ve 131 sayılı Kararı, 12.09.2011 tarihli ve 132 sayılı Kararı, 12.09.2011 tarihli ve 133 sayılı Kararı ve 12.09.2011 tarihli ve 134 sayılı kurul kararları ile söz konusu derslerin öğretim programları ders saatlerine göre yeniden düzenlemiştir. Ayrıca uygulamalardan gelen geri bildirimler doğrultusunda bazı derslerin içeriğinde de değişiklikler yapılmıştır. 2011–2012 Öğretim Yılı'ndan itibaren uygulamak üzere aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1- Matematik Dersi Öğretim Programı'nın (9–12. Sınıflar) 24.08.2011 tarihli ve 121 sayılı Karar ile kazanım ifadelerinde yapılan değişikliklerle öğretmene süreci nasıl yöneteceği, nasıl bir öğrenme ortamı tasarlayacağı ile ilgili ipuçları verilmiştir. Programda gerçekleştirilen bazı düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:
a) 9. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programına eklenen "Oran ve orantıyı açıklar.", "Orantıya ait özellikleri gösterir ve günlük hayatla ilgili problemler çözer." kazanımları 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine ders içi ve ders dışı faaliyetlerle kazandırılacaktır.
• Hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında “Anadolu Türü Olmayan
Ortaöğretim Kurumları Fransızca Dersi Öğretim Programı Kazanımları”, 12.Sınıflarında ise (***) A2.1.2 ve (***) A2.1.3 kazanımları işlenecektir.
• 2011- 2012 Öğretim Yılı'nda ortaöğretim kurumları ikinci yabancı dil Fransızca dersinde okutulan "İkinci Yabancı Dil Fransızca 10 (A1.1)", "İkinci Yabancı Dil Fransızca 11
(A1.2)", "İkinci Yabancı Dil Fransızca 12 (A2.1)" kitaplarının çalışmaları programdaki kazanımlar dikkate alınarak kullanılır.
c) İkinci yabancı dil İngilizce dersinde; programın 13, sayfasında yer alan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.
4- Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Biyoloji, Kimya, Coğrafya, Tarih, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersleri Öğretim Programlarında
Talim ve Terbiye Kurulunun 15.08.2011 tarihli ve 114 sayılı Kararı, 12.09.2011 tarihli ve 134 sayılı Kararı, 12.09.2011 tarihli ve 133 sayılı Kararı, 26.08.2011 tarihli ve 131 sayılı Kararı, 12.09.2011 tarihli ve 132 sayılı Kararı ile yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamalar, Başkanlığımızın web sayfasında yayımlanan programlarda yer almaktadır.
5- Yeniden düzenlenen öğretim programları 2011–2012 Öğretim Yılı'ndan itibaren uygulanacağından bu programların uygulanmasında mevcut ders kitaplarından yararlanılacaktır.
6- Ders kitabı bulunmayan dersler için sınıflara/düzeylere göre ders kitapları hazırlanıncaya kadar zümre Öğretmenleri tarafından ilgili dersin öğretim programlarının kazanımlarına uygun öğretim materyalleri kullanılacaktır.
7- 2011–2012 Öğretim Yılı Yıllık Ders Planlan, yeni düzenlenen/uygulamaya konulan öğretim programlarına göre yapılacaktır. Ortak ve seçmeli olarak alınan bir dersin yıllık planı, toplam ders saatine göre tek yapılacaktır.
8- Talim ve Terbiye Kurulunun 20.07.2010 tarihli ve 76 sayılı Kararı kabul edilen Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinde öğrencilerin ilgi ve İstekleri doğrultusunda seçebilecekleri derslere İlişkin derslerin ders saatleri aynı kare içinde parantez içinde belirtilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Aynı kare İçinde yer alan farklı iki ders saatini birlikte seçemezler.
9- Talim ve Terbiye Kurulunun 20.07.2010 tarihli ve 76 sayılı Kararı ve Talim ve Terbiye Kurulunun 17.05.2011 tarihli ve 54 sayılı Kararındaki haftalık ders çizelgelerine göre ortak ve aynı zamanda seçmeli olarak alınan bir dersin Ölçme ve değerlendirmesi ile uygulaması Talim ve Terbiye Kumlu Başkanlığının 04.12.2010 tarihli ve 2010/8712 sayılı genelgesi doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
10- Talim ve Terbiye Kurulu kararları ile öğretim programlarında yapılan değişiklikler ve düzenlemeler en kısa zamanda yapılacak zümre toplantısında okunacak ve toplantı tutanağı öğretmenlerce imzalanacaktır.
11-Ders yılı sonunda öğretim programlarının uygulanması ile ilgili öğretmen görüşleri il zümre kurulları aracılığı ile il sonuç raporu olarak Başkanlığımıza gönderilecektir.” açıklamasında bulunulmuştur.
Memurlar.Net


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder