Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

29 Ekim 2011 Cumartesi

Maaşlar 4 Kasım'da Yatırılacak - Genelge: Aylıkların Avans Olarak Ödenmesimaaşlar bayram öncesi yatırılacak mı, maaşlar ne zaman yatırılacak, maaşlar ne zaman verilecek, maaşlar ne zaman ödenecek, maaşlar bayram öncesinde verilecek mi, memur maaşları bayram öncesi mi ödenecek, 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü


Sayı   : B.07.0.BMK.0.022-115912                                                 28/10/2011 *14147                   
Konu : Aylıkların avans olarak ödenmesi                                  

GENELGE
  

1- Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15/11/2011 tarihinde ödenmesi gereken tüm hakedişler, 657 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesine göre, 4/11/2011 tarihinde avans olarak ödenecektir. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

2- Avansın hesabında ele geçen net tutarlar esas alınacaktır.

3- Aylıkları banka hesaplarına aktarılan personelin avans tutarlarının ilgili bankalarca zamanında ödenmesi sağlanacaktır.

4- Verilen avanslar Personel Avansları Hesabına borç kaydedilerek muhasebeleştirilecektir. Ödenen avans tutarları ilgililerin ait olduğu aylık veya ücretlerine mahsup edilecek ve gerekli kanuni kesintiler bu aylık veya ücretlerinden yapılacaktır.

5- İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Gereğini arz / rica ederim.


                                                                                              
                                                                                              Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı                       


Benzer Yazılar1 yorum: