Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

31 Ekim 2011 Pazartesi

5. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem Yazılı Soruları Soru Havuzu


ZEZE’NİN BOYACILIK MACERASI
                Abimin boyacı sandığını açtım. Benim siyah boyam bittiğinden, onunkinden aldım. Sandığın ağırlığını hissetmeden, üzüntü içinde yürümeye koyuldum. Çarşının yakınında gezindim. Fırının karşısındaki kaldırıma oturdum; ama hiç iş yoktu. Oysa para kazanmam gerekiyordu. Kazanmak zorundaydım! Böylece babam belki bütün suçumu bağışlayabilirdi. Derken bir müşteri geldi, ayağını uzattı. Önce bezi üzerinde gezdirdim. Sonra pabucu ıslatıp sildim. Ardından da özenle boyamaya koyuldum. Aynı şeyleri diğeri için de yineledim. Sonra da parlatma işine geçtim. İşim bittiğinde borcunu sordu. “İki yüz” diye cevap verdim. Herkesin 400 aldığını söyleyip, neden az istediğimi sordu. “İyi bir boyacı olduğumda ben de onlar kadar alabilirim. Şimdilik hayır.” dedim. Gülümseyerek 500 verdi ve üstü sana hediyem Zeze dedi.
(Şeker Portakalı-Jose Mauro de Vasconcelos)

1.     Zeze’nin çalışıp para kazanmayı isteme sebebi nedir? (5 P)
2.     Neden diğer boyacılar 400 isterken Zeze 200 istiyor? (5 P)

3.     Müşteri sizce neden 500 verdi? Siz olsaydınız Zeze’ye ne kadar verirdiniz? (10 P)
4.     Aşağıdaki isimlerin önlerindeki boşluklara uygun sıfatlar(ismi niteleyen sözcükler) yazınız. (9 p)
........................... uyku                              .............................. araba                                ........................... at
........................... bulut                             ............................ minder                  ........................... dakika
…………………… kalp                           …………………..…aslan                                ……………………hikaye
5.     Aşağıda uyku ile ilgili deyimler verilmiştir. Bu deyimleri uygun olan boşluklara yazınız. (10 p)
uykusu kaçmak
uyku basmak
uykuya dalmak
uyku tutmamak
uyku çekmek

Yirmi saattir uykusuzum ama beni bir türlü ........................................................
Patlama onun ................................................................................................................
Kitap okurken oturduğum yerde .............................................................................
Çoban, ağacın gölgesinde iyi bir .............................................................................
Gece yarısına doğru beni iyice ................................................................................

6.     Aşağıdaki cümlelerde imlâ hataları vardır. Doğrularını altlarına yazınız. (9 p)
Bu gün derste Çanak Kalenin tarihini işledik.
.....................................................................................................................................................................
Ahmet amca uzun boylu iri yapılı hoşgörülü bir adamdı,
.....................................................................................................................................................................
Kedimin adı minnoş senin kinin adı ne.
.....................................................................................................................................................................
7.     Aşağıdaki cümlelerde geçen topluluk isimlerini yazınız. (6 Puan)
a) Koyun sürüsü gördüm.  ………….…………….                                 
b) Türk milleti konukseverdir.  ..………………..
c) Bir deste kalem aldım.  ….……………………...
8.     Aşağıdaki cümlelerde geçen özel isimlerini yazınız. (6 Puan)
a) Ali eniştem Van’a gitti.  ....................…….……
b) Başkentimiz Ankara’dır.  ……….……...………
c) Çanakkale’ye gezi düzenledik. …..……………
9.     Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatları yazınız. (6 Puan)
a) Yüksek dağlarda kar vardı.  ………..………….
b) İhtiyar adama yardım ettim.  ….……………..
c) O mahallede iki bakkal var.  .…………………….
(Her test sorusu 4 puandır)
10.ağıdaki cümlelerde ayraçların içine uygun noktalama işaretlerini yazınız.
a- Portakal yararlı bir meyvedir(    )                    
b- O çocuğun adını biliyor musun(    )                 
c- En sevdiği renkler mavi(    ) yeşil ve kırmızıydı.
d- Eyvah(   ) yine fırtına çıktı(    )
11.Karıncalar için aşağıdaki ifadelerden hangisini söyleyen kişi öznel bir yargıda bulunmuş olur?
a) Karıncalar yuvalarını toprak altına yaparlar.
b) Karıncalar ağırlıklarından fazlasını taşıyabilir.
c) Babam da karıncalar gibi çalışkandır.
d) Karıncalar kışı yuvalarında geçirirler.
12.Adam utana sıkıla soğuk sularda nasıl yüzdüğünü anlattı.
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
a) nasıl           b) neyi                    c) neden                   d) kim
13.“Bence Selim derslerde Ahmet kadar başarılı değildir.” Cümlesi için aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
a) Nesnel bir cümledir.                              
b) Karşılaştırma yapılmıştır.
c) Özel isim kullanılmıştır.                         
d) Öznel bir cümledir.
14.“Pazardan aldığı meyveleri buzdolabına yerleştirdi.” cümlesinde hangi sözcük eylem bildirmektedir?
a) aldığı                     b) yerleştirdi             c) meyveleri                         d) pazardan
15.“de/da”nın yazımı aşağıdaki cümlelerden hangilerinde doğru, hangilerinde yanlıştır?
Babam da bizimle sinemaya geldi. è
Evde otururken yüksek bir ses duyduk. è
Geçmişte aynı hataları bizde yapmıştık. è
Deprem de binlerce insan hayatını kaybetti. è
16.Aşağıdaki cümleleri öğelerine ayırınız. (10 Puan)
Yaşlı adam sokakta bayıldı.                                                Öğrenciler notlarını internette görmüşlerdi.

EDİSON AMPÜLÜ BULUYOR
          Edison birçok buluş yapmıştı. Bu buluşlarından sonra elektriği aydınlatmada kullanmak için çalışmalara başladı. O zamana kadar bazı elektrik lambaları yapılmıştı. Fakat bunlar hiç de kullanışlı değildi. Edison; faydalı, kullanışlı ve ucuz bir elektrik ampulü yapmak istiyordu. Elli kadar asistanı da kendisine yardımcı oluyordu. Çalışmalarını anlatırken diyor ki;
        “Elektrik ampulü yapmak için üç bin yol düşündüm desem, mübalağa ettiğimi sanmayın. Bu yolların hepsi önceleri mümkün görünüyordu. Yaptığım sayısız denemeler, bunlardan yalnız ikisinin doğru olduğunu gösterdi. Karşılaştığım en büyük güçlük, beyaz ışık verecek maddeyi bulmaktı. Bu iş için 1600 madde denedim.”  (İlk üç soru metne göre cevaplanacaktır.)

17.Edison niçin yeni bir ampul yapmak istiyordu? (10 P)

18.Edison’un karşılaştığı en büyük güçlük nedir? (10 P)

19.Edison elektriği hangi amaçla kullanmak için çalışmalara başlamıştır ve Edison’a kim yardım etmekteydi? (10 P)

20.Aşağıda verilenleri parantezlerin içine harfleri yazarak birbirleri ile eşleştiriniz.(10P)
A. İcat                                     (     ) Abartma
B. Mucit                                 (     ) Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek 
C. Keşif                                   (     ) Yeni bir şey bulma, ortaya çıkarma
D. Merak                                (     ) Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse
E. Mübalağa                           (     ) Var olduğu bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılması
21.Cümlelerdeki boşluklara “süt” kelimesine (-e), (-i), (-de), (-den) getirerek yazınız. (10 P)
Annem…………………….yoğurt mayası koydu.
Bardaktaki…………………döktüm.
Bardaktaki……………………vitamin var.
Kahvaltıda…………………….başka hiçbir  şey içmem.

22.Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız. (5 P)
Millet– ……………….…..  Kelime – …………………….  Yüzyıl – …….…...……….  Mektep – ………………………
23.“Zararlı bir alışkanlık yazıp bozmak. Bir satır bozuk olunca, o yaprağı yırtmak. Birkaç yaprak yırtınca da o defteri kaldırıp atmak” Paragrafta sözü edilen, aşağıdakilerden hangisidir? (5 P)
  a) Becerisizlik                      b) Tembellik                          c) Savurganlık                     d) Hırçınlık
24.Hangi seçenekteki sözcükler anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? (5 P)
a) Sert – Yumuşak                 b) Kırmızı – Al            c) Son – İlk                                      d) Kalın – İnce
25.Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? (5 P)
a) Ser – gi – nin                    b) O – dun – cu         c) Ara – ba – lar                    d) İn – san – lar
26.“Şimdiki aklım olsaydı derslerime daha çok çalışırdım.” cümlesinde hangi duygu vardır? (5 P)
a) Kızgınlık                          b) Pişmanlık                  c) Kıskançlık                        d) Sevinç
27.“Eğilmek” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? (5 P)
a) Zayıf olan derslerimize biraz daha eğilmeliyiz.
b) Küçük fidanın dalını eğilerek okşadım.
c) Arabanın tamponu darbeden eğilmiş.
d) yerdeki kâğıtları almak için eğildim.

28.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "-de" ekinin yazımı ile ilgili yanlış yapılmıştır? (5 P)
a) Kahvaltıda yumurta yedim.
b) Akşam bize dayımlar da geldi.
c) Aradığım kitap meğer kütüphanem de imiş.
d) Seni de gördüğüme memnun oldum.

29.“Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.” atasözünü en iyi açıklayan cümle hangisidir? (5 P)
a) Yoğurt yanık tedavisinde kullanılabilir.
b) Başına kötü bir olay gelen insan ümitsizliğe düşer.
c) Acılar ve kötülükler insanları daha dikkatli yapar.
d) Güçlü bir iradeye sahip olanlar, güçlükleri yenerler.

30.Aşağıdaki cümleler duygusal veya  abartılı  anlamlar içermektedir.Cümlelerin karşısına duygusal anlam içerenlere duygusal ,abartılı  anlam içerenlere abartılı yazınız. (10 P)
a)  Oğuz’un hastalığı hepimizi üzdü. ………………….
b)  Babamdan ayrılınca gözyaşım sel olup aktı. ……………………
c)   Anneciğim seni dünyalar kadar seviyorum. ……………..…..
d)  Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. …………………..
e)  Onu dinlerken ağlamaklı oldum. ………………………. 
KARTOPU
Kar iki gün aradan sonra tekrar yağmaya başladı. Bugün okul çıkışı bazı arkadaşlar bütün uyarılara rağmen gene sokakta kartopu oyununa daldılar. Bir adam:
- Yapmayın yaramazlar! Kartopları gözünüze gelebilir, diye bağırıyordu. Ancak, oyuna o kadar dalmışlardı ki; kimsenin aldırdığı yoktu. Tam o sırada karşı kaldırımda bir çığlık sesi yükseldi. Şapkası başından düşen yaşlı bir adam, sendeleyerek elini yüzüne kapattı. Yanındaki çocuk:
- Yardım edin! Kartopu adamın gözüne geldi; gözlüğü kırıldı, diye bağırdı. Yetişkin insanlar o yana doğru koştu. Kartopu oynayan çocuklar kaçarak olay yerinden uzaklaştılar.
                                                                                                                                                           Edmondo De AMICIS  (Çocuk Kalbi)
Aşağıdaki altı soruyu metne göre cevaplayınız.
31.Çocuklar uyarılara rağmen ne oynuyorlar? (5 P)
A. körebe                  B. saklambaç                   C. köşe kapmaca                 D. Kartopu
32.Kar ne zaman yağmaya başlamış? (5 P)
A. Bir hafta aradan sonra        B. İki gün aradan sonra         C. Bir kış sabahı      D. Akşama doğru
33.Kartopu oynayan çocuklar olay yerin­den nasıl uzaklaştılar? (5 P)
A. sevinçle         B. yürüyerek             C. kaçarak                  D. Sürünerek
34.Kim, "Yapmayın yaramazlar! Kartopları gözünüze gelebilir." diye bağırıyor­muş? (5 P)
A. bir adam       B. bir kadın               C. öğretmen              D. Arkadaşları
35.Şapkası başından düşen adam elini niçin yüzüne kapatmış? (5 P)
A. Utandığı için                B. Şapkası düştüğü için       C. Gözüne kartopu geldiği için       D. Bir şey hatırladığı için
36.Çocuklar nerede kartopu oynuyorlar­mış? (5 P)
A. bahçede                       B. sokakta                            C. yolda                                  D. koridorda                                                                                 
37.Aşağıdaki varlıkların adlarına durum eklerini getirerek tabloyu doldurunuz.  (12 P)
Varlığın Adı
-i Hâli
-e Hâli
-de Hâli
-den Hâli
Sıra
Okul
Kalem

38.Aşağıdaki kelimelerden hangileri eş anlamlı değildir? (5 P)
A.     Bağımsızlık-İstiklâl           B.   Yaşlı-İhtiyar          C.    Sözcük-Kelime           D.    Dost-Düşman

39.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? (5 P)
A. Bu ince davranışın için sana teşekkür ederim.   B. Kırıcı sözler söylemekten kaçın.
C. Hava çok soğukmuş, iliklerime kadar üşüdüm.   D. Kadir bize çok sıcak davranıyor.
40.Aşağıdaki eşsesli kelimeleri farklı anlamlarıyla birer cümle içinde kullanınız. ( 12 P)
yaz : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
yaz :…………………………………………………………………………………………………………………………….………           
yüz:    ………………………………………………………………………………………………………………………….………
yüz  :   …………………………………………………………………………………………………………………………………
41.Zengin bir adam varmış. Huzursuz, sinirli, cimri bir zenginmiş. Hiçbir kimseye iyilik etmez, hiçbir yoksula bir kuruş vermezmiş.”  cümlelerindeki altı çizili kelimelerin zıt anlamlıları hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? (5 P )
A. Fakir – sinirsiz – zengin  B. Varlıklı – sakin – zengin  C. Fakir – sakin – cömert   D. Cimri – sinirsiz – cömert
42.“Katı yürekli olmak” deyiminin anlamı, hangi seçenekte verilmiştir? (5 P)
A.     Keyfi kaçmak, bunalmak               C. Derin bir üzüntü duymak
B.     Çok yavaş iş yapmak                     D. Acıklı şeylerden üzüntü duymamak

43. Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcük değildir? (5 P)
A. Fenerbahçe              B. Sultangazi                   C. Başöğretmen                           D. Kastamonu
44. Hangi sözcükteki kelimelerin tümü basittir? (5 P)
A. defter, kitap, kalem B. gözlük, toka, yüzük C. pastacı, börek, kurabiye D. köylü, ev, keçi
45.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sözcük yazımında yanlışlık vardır? (5 P)
A. Atatürk’ün gözleri çakmak çakmaktı.
B. Anahtarını evde unuttuğu için kapıda kaldı.
C. İstanbul’dan gelen paket onu oldukça heyecanlandırmıştı.
D. Kitap’ı okumayı bitirince uykuya daldı.
46.Aşağıdaki sözcükleri alfabetik sıraya koyunuz. (5 P)
Gözcü, gece, gezgin, gezmiş
……………………………………………………………………………………………………….
47. Aşağıda kelimeleri karışık olarak verilen atasözlerini oluşturunuz. (6 P)
Damlaya – göl – olur – damlaya
…………………………………………………………………………………………..…………...
Muhtaçtır – komşunun – külüne – komşu
……………………………………………………………………………………………………….
Zamanı – sakla – gelir – samanı
………………………..………………………………………………………………………………

BABAMIN MEKTUBU
                “Evet, Enrico. Annenin dediği gibi; ders çalışmak sana biraz zor geliyor, okula gitmeyi istemiyorsun. Fakat şunu iyi düşün ki, okula gitmemiş olsan günlerin ne kadar boş ve sıkıcı geçer. Birkaç hafta sonra mutlaka sıkılır ve kendiliğinden okula gitmek istersin. Dünyanın dört bir köşesinde çocuklar sabah kalkıp her türlü şartlar altında okullarına gidiyorlar. Rusya’da karlara bata çıka, soğuk demeden okula gitmeye çalışan çocukları, Arabistan’da güneşin yakıcı sıcağı altında okuluna gidip ter döken çocukları düşün. Hepsi farklı dillerde konuşuyorlar ama hepsinin amacı aynı: Büyüyünce hem kendisine hem kendi toplumuna ve de bütün insanlığa faydalı bir kişi olmak.”
(Çocuk Kalbi - Edmondo de Amicis)
48.       Enrico okula gitmeyi neden istemiyor? (5 P) 
49.       Enrico’nun babasına göre, kendimizden okula gitmeyi neden isteriz? (5 P) 
50.       Bütün dünya çocuklarının okula gitmekteki ortak amacı nedir? (5 P) 
51.       Sizce babası okula gitmek istemediği için Enrico’ya sitem etmekte haklı mı, neden? (10 P) 
52.       Aşağıda bazı atasözleri ve deyimler verilmiştir. Bu deyimleri uygun açıklamalarla eşleştiriniz. (10 P) 
Denize düşen yılana sarılır.
Parayı veren düdüğü çalar.
Hatasız kul olmaz.

Çam devirmek
Arkasından atlı kovalamak
 


Bir işi gereksiz bir telaşla yapmak.........................................................
İnsan para ile istediği her şeyi elde eder. ................................................................................................................
Tehlike içindeki kişi, düşmanından bile yardım ister.    .............................................................................
Hiç kimse kusursuz değildir. .............................................................................
Söylenmemesi gereken bir sözü söylemek. ................................................................................ 

53.       Aşağıdaki kelimeleri Büyük Ünlü Uyumu’na uyma durumuna göre, örneklerdeki gibi inceleyiniz. (10 P)
Örnekler:    Onur => Kalın – Kalın, uydu           İstanbul => İnce – Kalın – Kalın, uymadı
Patlıcan

Çocukluk

İstavrit

Kalem

Sarmaşık

Takvim

Şiir

Ordu

Kitap

Ebru


54.       Aşağıdaki cümlelerdeki ulamaları bulunuz. (12 P)
Komşumuz Halil Amca, çocukları çok severdi.             Bakkaldan iki ekmek, üç yumurta aldım.

Cengiz, Ali ve Tevfik birlikte futbol oynadılar.            Öğretmen öğrencilerine oldukça çok ödev verdi.

55.  Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde abartılı, hangilerinde duygusal anlatım olduğunu bulunuz. (10 P)
Van’da meydana gelen depremde maalesef üç yüzden fazla insanımız hayatını kaybetti. _____________________________
Zavallı kedicik, yağmurda sırılsıklam ıslanmış ve üşümüş bir halde saçağın altına sığınmıştı. _________________________
İtfaiye eri öylesine cesurdu ki; sadece alevleri değil, vahşi bir aslanı bile elleriyle boğabilirdi. _________________________
Hasta adam, merdivenleri çıkmak için bastonundan yardım alsa da başarılı olamıyordu. _____________________________
Milyonlarca kez söylendiği hâlde, halkımız emniyet kemerini hâlâ takmıyor. ________________________________________
56.       Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız. (4 P)
Yaşlı – ……………….…..  Sözcük – …………………….  Sene – …….…...……….  Zaman – ………………………
57.   Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız. (4 P)
Esir– ……………….…..  Siyah– …………………….  Acı – …….…...……….  İlk – ………………………
58.   Hangi seçenekteki sözcükler anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? (5 P)
a. Sert – Yumuşak             b. Kırmızı – Al                  c. Genç – İhtiyar                             d. Kalın – İnce

59.   “Eğilmek” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? (10 P)
a. Zayıf olan derslerimize biraz daha eğilmeliyiz.
b. Küçük fidanın dalını eğilerek okşadım.
c. Arabanın tamponu darbeden eğilmiş.
d. yerdeki kâğıtları almak için eğildim.

60.   “Bence Selim derslerde Ahmet kadar başarılı değildir.” Cümlesi için aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? (10 P)

a. Nesnel bir cümledir.                                 
b. Karşılaştırma yapılmıştır.
c. Özel isim kullanılmıştır. 

d. Öznel bir cümledir.


İŞGAL ALTINDAKİ ANADOLU KÖYÜ’NDE NELER OLDU?
                Düşman askerleri köyü sömürmeye devam ediyor. Meğer benim fakir sandığım bu kara kuru köyün, bu kadar adamı bu kadar süre besleyecek gücü varmış! Emeti Kadın’ın yumurtaları bitip tükenmek bilmiyor. Düşmanın hayvanları Salih Ağa’nın saman ve arpalarını yiye yiye bitirememişler. Bizim Bekir Çavuşlar, Zeynep Kadınlar, karargâh mutfağına bulgur, fasulye, nohut taşıyıp duruyorlarmış. Sığırtmaç Hasan’ın sürüsünden, her gün bir-iki koyun alıyorlarmış. Yunan askerleri ne alırlarsa parasını vereceklerini söyleyip, halkın eline Rumca kâğıtlar veriyorlarmış. Halk; verdiklerinin parasını alamayacağını biliyor, ama dövülmekten korktuğu için ne isterlerse veriyor. Köyün kadınları ve genç kızları, askerler tarafından rahatsız edildikleri için çeşmeye gidemiyor.
(Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
61.       Ahmet Celal, köylünün düşman askerlerine verdikleri ürünleri görünce neden şaşırıyor? (5 P)

62.       Köylü, düşman askerlerine istediklerini neden veriyor? (5 P)

63.       Kadınlar ve kızlar, neden köy çeşmesine gidemiyor? (5 P)

64.       Sizce Yunan askerleri, neden aldıkları şeylerin parasını vereceklerini söylüyor? (5 P)

65.       Aşağıdaki kelimeleri Büyük Ünlü Uyumu’na uyma durumuna göre, örneklerdeki gibi inceleyiniz. (10 P)
Örnekler:    Onur => Kalın – Kalın, uydu           İstanbul => İnce – Kalın – Kalın, uymadı
Türkiye

Çorba

Hamsi

Okul

Savaş

Karides

Kafiye

Duvar

Harita

Çeşminaz


66.       Aşağıdaki cümlelerdeki ulamaları bulunuz. (5 P)
Futbolcular, attıkları golden önce çok paslaştılar.         Minik aslan, daha şimdiden asil bir şekilde yürüyordu.

67.       Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde abartılı, hangilerinde duygusal anlam olduğunu bulunuz. (5 P)
Bir “of” çeksem karşıki dağlar yıkılır. _____________________________ 
Sokakta yaşayan insanlar, maalesef bir kap sıcak yemeğe muhtaç._________________________
Öylesine büyük bir pastaydı ki, yüz kişi yese bitmezdi. _________________________
Ahmet Celal, düşman askerlerine karşı koyamadığı için sinirinden ağlıyordu._____________________________
Dışarıda hava o kadar soğuk ki; kediler çatıdan çatıya atlarken havada donuyor.________________________________________

68.       Kelimeleri karışık olarak verilen atasözlerini bularak, aşağıya yazınız. (10 P)
olur/kara/dost/belli/günde       a.____________________________________________________________
gelir/sakla/zamanı/samanı        b.____________________________________________________________
onu/ne/biçersin/ekersen         c.____________________________________________________________
yarına/işini/bırakma/bugünün  d.____________________________________________________________

69.       Aşağıdaki eş sesli kelimeleri farklı anlamlarıyla birer cümle içinde kullanınız. (12 P)
Kara:
Kara:
Yüz:
Yüz:

70.   Aşağıdakilerden hangisi “Gelecek” sözcüğünün eş anlamlısıdır? (5 P)
a. Geçmiş              b. İstikrar                          c. İstikbal                           d. İstiklâl

71.   Aşağıdakilerden hangisi “Yabani” sözcüğünün zıt anlamlısıdır? (5 P)
a. Evcil                   b. Doğal                              c. Vahşi                               d. Zalim

72.   Aşağıdaki cümlelerde geçen topluluk isimlerini yazınız. (6 P)
a. Domuz sürüleri tarım alanlarına çok fazla zarar veriyordu.  ………….…………….
b. Türk Milleti çalışkandır, Türk Milleti zekidir!  ..………………..
c. Fenerbahçe, 6 Kasım 2002’de Galatasaray’a yarım düzine gol attı.  ….……………………...

73.   Aşağıdaki cümlelerde geçen özel isimlerini yazınız. (6 P)
a. Ahmet Amca, geçen hafta gittiği Manisa’dan gelmiş.  ………….…………….
b. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’dır.  ..………………..
c. Bu yaz tatilinde ailecek Kahramanmaraş’a gideceğiz.  ….……………………...

74.   Aşağıdaki cümlelerde geçen terimleri yazınız. (6 P)
a. Kenar uzunlukları eşit olan dört kenarlı şekle kare denir.  ………….…………….
b. Ağrı Dağı, 5137 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek dağıdır.  ..………………..
c. Saltanatın kaldırılmasıyla, yönetme gücü halka geçti.  ….……………………...

75.   Aşağıdakilerden hangisinde “soğuk” sözcüğü farklı bir kelimeyi nitelemiştir? (5 P)
a. Soğuk havalarda üşütmemek için sımsıkı giyinin.
b. Onun soğuk görüntüsü altında sımsıcak bir kişilik gizlidir.
c. Uzmanlara göre bu kış çok soğuk geçecek.
d. Mevsimin en soğuk günlerinde dahi bu kadar üşümedim.

76.   “Adam, balkondan düşen çocuğu panikle hastaneye götürdü.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? (5 P)
a. Nasıl?                 b. Neden?                          c. Kimi?                              d. Kim?Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder