Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

21 Eylül 2011 Çarşamba

Açık İlköğretim Okulu 2011-2012 Yılı 1. Dönem Yeni Kayıt Kılavuzu


AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
I. DÖNEM YENİ KAYIT KILAVUZU
Açık İlköğretim Okulu 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem yeni kayıt işlemleri  15 Ağustos 2011 – 28 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. Yeni Kayıt işlemleri, Öğrenci Bürolarınca (İl, ilçe ve belde merkezlerindeki ilköğretim okulları)  http://aio.meb.gov.tr veya www.aio.meb.gov.tr İnternet adresi üzerinden alınacaktır.

1 ) AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU KAYIT EVRAKLARINA İLİŞKİN İŞLEMLER

1.1. Kayıt Kabul Koşulları:

1. Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 15 yaşından gün alanlar. Ancak; özel eğitime muhtaç, tutuklu hükümlü, ıslah evindekiler ve  ebeveynine bağlı yurt dışına çıkmak zorunda kalanlarda yaş sınırı aranmaz.

2. İlkokul mezunları,

3. İlköğretim okullarının 6. 7. veya 8. sınıfından ayrılanlar,

4. Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışarıdan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,

5. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,

6. Yurt dışında öğrenim görüp en az ilköğretim okulu 5. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar.

1.2. Kayıt Ücreti:

1. Yeni kayıt yaptıracak adaylar Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası’nın herhangi bir şubesine adı-soyadı ve TC Kimlik numaralarını bildirerek 10,00 (On) TL kayıt ücreti yatıracaklardır.

2. Ayrıca adaylar kaydı alan Öğrenci Bürolarının vereceği hesaba da 5,00 (beş) TL yatıracaklardır.

3. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 29.05.1998 gün ve 1998/1 sayılı genelgesi ile 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve Terörle mücadeleye katılan gazilerimiz ile çocuklarından ve bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt ücreti talep edilmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sistemdeki özel durumu alanında “Şehit birinci derece yakını veya gazi, eş ve çocukları” ifadesi seçilecektir.

4. Mahkemelerce, 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında “Eğitim tedbiri” konulan adaylardan da kayıt ücreti talep edilmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sistemdeki özel durumu alanında “Eğitim tedbiri” ifadesi seçilecektir.

5. Açık İlköğretim Okuluna kayıt başvuru işlemleri sırasında; yanlış hesaba ücret yatırma, çift ücret yatırma, kayıt iptali vb. gibi nedenlerle yatırılan ücretler iade edilmez.

1.3. Öğrenim Belgesi:

1. Kayıt için öğrenim belgesinin aslı olacaktır. Bu belgenin asıl olup olmadığı Öğrenci Bürolarındaki  görevlilerince kontrol edilecek, asıl olmayan hiçbir öğrenim belgesi kabul edilmeyecektir.

2. Öğrenim belgesinin aslını kaybedenler ise, en son ayrıldıkları okullarından alacakları “kayıt örneği” belgelerinin aslı ile kayıt olabileceklerdir.

3. Okunamayan, silinti ve kazıntı yapılmış, imzasız veya mühürsüz öğrenim belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4. İlköğretim okulları ve ortaokulların ara sınıflarından ayrılarak başvuran öğrenci adaylarının, not dökümleri veya yılsonu başarı puanlarının öğrenim belgelerinde bulunması gerekmektedir. Bulunmaması durumunda yılsonu notlarını yada yılsonu ortalamasını gösteren ek bir belgenin istenmesi gerekmektedir.

5. Yurt dışından alınan öğrenim belgelerinin kabul edilmesi için İl Millî Eğitim Müdürlüklerince denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilerden ayrıca not dökümü istenmeyecektir.

6. 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki eğitim kanunu kapsamında alınan; Kalfalık, ustalık veya usta öğreticilik belgelerinden herhangi birine sahip olanlar 6. Sınıftan muaf olurlar. İlgili belgenin fotokopisi Öğrenci bürosunca  aslı gibidir şeklinde onaylanarak öğrenci dosyasına konulacaktır. (Bu belgelerin asılları öğrencide kalacaktır.)
Esnaf dernekleri ve federasyonlar tarafından verilen belgeler geçersizdir.
7. Açık İlköğretim Okulundan öğrenim belgesi (tasdikname)  ile ayrılmış olan öğrenciler için yeni kayıt yerine kayıt yenileme işlemi yapılır.

1.4. Fotoğraf:

Adaya ait son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 ebatlarında, tanınmasına engel teşkil etmeyen 1 adet renkli vesikalık fotoğraf alınacaktır.

1.5. Öğrenci Dosyası:

Kayıt evraklarının içine konacağı zarftır. Kayıt bitiminde alınacak rapor zarf üzerine yazdırılacak veya A4 kağıda çıktı alınarak zarf üzerine yapıştırılacaktır.

1.6. Kayıt Evraklarının Öğrenci Bürolarındaki Görevli Tarafından Teslim Alınması:

Öğrenci dosya içerisinde bulunması gereken belgeler:

1. Öğrenim belgesinin aslı.

2. Bir adet fotoğraf.

3.  Varsa Kalfalık, Ustalık Veya Usta Öğreticilik Belgesinin onaylı fotokopisi.

4. Varsa Özürlü Sağlık Kurul Raporunun onaylı fotokopisi

5. Varsa Ücret Muafiyet Belgesinin onaylı fotokopisi

6. Ad, soyad, doğum tarihi vb değişiklik olması durumunda mahkeme kararının onaylı fotokopisi

7. Kesin Kayıt Form çıktısı.

Internet üzerinden yapılan kayıt işleminden sonra alınacak iki nüsha Kesin Kayıt Formu çıktısı, bilgilerin öğrenciye teyit ettirilmesinden sonra bir nüshası öğrenciye verilecek, diğer nüshası da öğrencinin dosyasına konulacaktır. (Özellikle atandığı sınıf, seçilen yabancı dil, adres, telefon, sınava giriş yeri bilgileri ve kalfalık-ustalık belgesinin olup olmadığını öğrenciye teyit ettirilecektir.)

1.7. Arşiv Numarası:

Öğrenci kaydı tamamlandığında sistem tarafından verilecek olan numaradır. Dosya arşivleme işlemi buna göre yapılacaktır.

1.8. Ders Seçme:

Bir öğrenci bulunduğu sınıftaki derslerin yanında bir üst sınıftan en fazla dört ders seçerek sınava girer. Eğer öğrenci üst sınıftan ders seçimi yapmazsa dersler sistem tarafından seçilir.

1.9. Kayıttan Vazgeçmek:

Kesin kaydı yapılan ve sistemde aktif hale gelen öğrencinin kayıttan vazgeçmesi halinde başvuru esnasında verdiği belgeler kendisine iade edilemez. Bunun yerine Ek1 Öğrenim Belgesi (Tasdikname) düzenlenerek verilir.

1.10. Kayda itiraz:

Durumlarına itiraz eden ve kayıtlarının düzeltilmesini isteyen öğrenciler; varsa belgeleriyle birlikte öğrenci bürolarına başvururlar. Öğrenci bürosu öğrenciden gelen belgeye göre gerekli düzeltmeleri yapar. Ancak; yapılacak düzeltmeler ilgili öğretim döneminin sınav kütüğünün kesinleşmesinden sonra yapılamaz.

1.11. Adres ve Sınav Merkezi Değişikliği:

Kaydını yaptırdıktan sonra adresinde zorunlu değişiklik olanların,  sınav takviminde belirtilen süreler içerisinde adres güncelleme ve sınav giriş yeri belirleme işlemi öğrenci bürolarınca yapılacaktır.

1.12. Nakil İşlemleri:

“Nakil İsteme” , “Nakil Gönderme”
ve “Öğrenci Nakil Kesin Kayıt” başlıkları altında yapılacak işlemler e- okul sistemi ile bire bir aynıdır.
8. Sınav Giriş Yeri ve Sınav Sonuç Belgeleri:

Bu belgeler
  www.aio.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak, ayrıca öğrenci adreslerine gönderilmeyecektir. Sınav giriş yeri bilgileri dönem sınavı tarihinden 10 gün öncesinde internet sayfamızda duyurulacaktır.Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder