Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

27 Ağustos 2011 Cumartesi

ADEY - Aşamalı Devamsızlık Yönetimi konulu Genelge ve Kılavuz Yayımlandı


okul risk takip kurulu, okul RİTA, il, ilçe rita, uzaktan eğitim online eğitim programı,  RİDEF, Risk ve ihtiyaç değerlendirme formu, aşamalı eylem planı,07.03.010. 9982, 25.08.2011, tarih
Aşamalı Devamsızlık Yönetimi konulu Genelge yayımlandı.

Risk altındaki çocukların okula düzenli devamlarını sağlamak, okul içi devamsızlığın erken tanılanmasını ve bireyselleştirilmiş müdahaleleri belirlemek amacıyla geliştirilen “Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Modeli” konulu Genelge yayımlandı.

Genelge için TIKLAYINIZ.

Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Uygulama Kılavuzu için TIKLAYINIZ.


Milli Eğitim Bakanlığı, devamsızlık yapan ilköğretim öğrencilerine yönelik Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY)'i geliştirdi. Buna göre yarım veya bir tam gün özürsüz devamsızlık yapan çocukların velisi aranacak. E-Okul sisteminde çocukların isimlerinin karşısında riskli devamsızlığı gösteren kırmızı renkli bir işaret varsa, ADEY kılavuzunda belirtilen Aşamalı Eylem Planlarından uygun olanı seçilecek. Okul tarafından çocuğun okula devamı sağlanamazsa, yasal yaptırım başlatılacak.Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız imzasıyla, Aşamalı Devamsızlık Yönetimi konulu bir genelge yayınlandı. Genelgede ilköğretim çağındaki çocukların okula devamları ve okulu zamanında diploma alarak tamamlamalarının önemine dikkat çekildi. Bunun için devamsızlığın erken belirlenmesi, değerlendirilmesi ve devamsızlık yapan çocuğa yönelik bireyselleştirilmiş uygun müdahalenin yapılmasını sağlamak, takibini yapmak amacıyla ADEY'in geliştirildiği ifade edildi. Bir de uygulama kılavuzu hazırlandığı kaydedildi.


Genelgeye göre, ilköğretim okullarında Okul Risk Takip Kurulu kurulacak. İlköğretim okullarında görev yapan tüm okul yöneticisi ve öğretmenler, Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Online Eğitim Programına katılacak. Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Formu, her öğrenci için doldurulacak. Öğrenci devamsızlıkları düzenli olarak e-Okul sistemine girilecek. Sistemde yer alan çocuk ve veli bilgileri, sınıf öğretmeni / rehber öğretmeni tarafından her eğitim dönemi başında güncellenecek. Yarım veya bir tam gün özürsüz devamsızlık yapan çocuk hakkında sınıf öğretmeni / şube rehber öğretmeni veya ilgili müdür yardımcısı tarafından telefonla velisi aranacak veya yüz yüze görüşme yapılacak. E-Okul sisteminde, 'Günlük Devamsızlık Girişi' ekranında çocukların isimlerinin karşısında riskli devamsızlığa işaret eden kırmızı renkli bir işaret varsa, bu çocukların devamsızlık tipi belirlenecek ve ADEY Kılavuzunda belirtilen Aşamalı Eylem Planlarından uygun olanı seçilecek.

DEVAMSIZLIK SÜRERSE YASAL YAPTIRIM UYGULANACAK

Okula devamı sağlanan öğrencinin durumu en az iki eğitim dönemi daha yakından izlenecek. Okul tarafından çocuğun okula devamı sağlanamazsa, yasal yaptırım başlatılacak ve bu durum İlçe Risk Takip Kurulu'na bildirilecek. Eğitim müfettişleri, rehberlik ve denetimlerde ADEY ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak öğretmen ve okul yöneticilerine yapılacak çalışmalar için rehberlik yapacak.


2.5  Risk Takip Kurulları İşleyiş Şeması 
Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Uygulama Kılavuzu 
- Sayfa 60


EK 2 : Okula Devam SözleşmesiAşamalı Devamsızlık Yönetimi Uygulama Kılavuzu -  Sayfa 89
EK 3   Devamsızlığın Önlenmesi İçin Ev Ziyareti Değerlendirme Formu - Sayfa 90
EK 4   Ev Ziyaretinde Kimse Bulunamazsa Yazılacak Mektup Örneği - Sayfa 91Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder