Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

26 Ağustos 2011 Cuma

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Eylül Döneminde Uygulanacak Mesleki Çalışmalara ilişkin yazı yayımlanmıştır


eylül ayı seminer dönemi konuları, eylül ayı mesleki çalışmalar, 2011 2012 seminer çalışma konuları, 2011 2012 seminer konuları, seminer döneminde yapılacaklar, mesleki çalışmalarda ne yapılır, seminer dönemi eylül konuları
2011-2012 Eğitim Öğretim yılı Eylül dönemine ait Mesleki Çalışmalar 05-16 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.
T.C.
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI
İlköğretim Genel Müdürlüğü
Sayı: B.08.0.İGM.0.07.01.01-01O.07 /9991                                                        25.08.2011
Konu: Mesleki Çalışmalar
..................... VALİLİĞİNE
(il Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim Kurumları Yönetmeliği,
b) 20/05/2011 tarihli ve B.08.0.0GM.0.72.0 1.00.0 i0.06.0 1/34 i6 sayılı(20 i 1/30) Genelge,
c) 25/08/2011 tarihli ve B.08.0.iGM.08.07.03.0 i019982 sayılı Genelge (2011147),
ç) 15/08/2011 tarihli ve B.08.0.İGM.0.07.0 1.0 1.0 i 0.071 9554 sayılı yazı.
İlgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) Genelge doğrultusunda 2011-2012 eğitim öğretim yılı Eylül dönemi mesleki çalışmaları 5 -16 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.
ilgi (a) Yönetmeliğin 98'inci maddesinde sayılan konularla birlikte eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla 5 - 16 Eylül 2011 tarihleri arasında aşağıdaki çalışmaların da yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda;
1. Okul ortamında karşılaşılan ve tespit edilen sorunların değerlendirilerek çözümüne yönelik tedbirlerin yönetici ve öğretmenlerimizce alınması ve gerektiğinde görev paylaşımının sağlanması,
2. Velilerin okula ve eğitim sürecine aktif olarak katılımlarını sağlamak amacıyla (veli bilgilendirme toplantıları, okul web sayfasının öğrenci ve velileri bilgilendirmeye yönelik geliştirilmesi, geçen öğretim yılında öğrencilerin genel durumu değerlendirilerek uygun görülen öğrencilerin velileriyle rehber öğretmen eşliğinde görüşülmesi vb.) yönetici-öğretmen işbirliğinde yapılan uygulamaların geliştirilerek devam ettirilmesi,
3. Her öğretmenin sorumluluğunda bulunan öğrenciye ait bilgilerin (genel bilgiler, özel bilgiler, resim durumu, ailenin gelir durumu, velisi, yabancı dili, nüfus bilgileri, anne baba bilgileri vs.) güncellenerek doğru ve zamanında e-okul sistemine işlenmesinin sağlanması,
4. Sınıf öğretmenlerince, serbest etkinlikler dersi için çeşitli etkinlik örneklerinin hazırlanması ve zümre öğretmenler kurulunda paylaşılması,
5. DynEd uygulamaları için bilişim teknolojileri ile ingilizce öğretmenlerinin işbirliği yaparak okul bilgisayarlarının sistem kurulumunu tamamlamaları, öğrencilerin mevcut düzeylerinin değerlendirilerek uygulamanın 20 11-20 12 eğitim öğretim yılında daha etkin bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması,
Dyned Hakkında Bilgi Seminer çalışması
6. Yönetici ve öğretmenlerin, Bakanlığın Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ilköğretim Genel
Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve ilgili birimlerinin web sayfasında yayımlanan ve ilköğretim kademesini ilgilendiren güncel konu, mevzuat, duyuru ve açıklamaları yeniden gözden geçirmelerinin sağlanması,
7. İlgi (c) Genelge çerçevesinde; yönetici ve öğretmenlerimizin http://iogm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan "Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Kılavuzu"nu incelemeleri ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresinden ADEY online eğitim programına katılmalarının sağlanması,
Aşamalı Devamsızlık Yönetimi konulu Genelge ve Kılavuz için tıklayınız.
8. İlgi (ç) yazı doğrultusunda 12-16 Eylül 2011 tarihlerinde okul öncesi ve ilköğretim 1. Sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak Uyum Programı sürecinde velilerimizin ilköğretim Kurumları Yönetmeliği, el yazısı, e-okul uygulamaları, veli bilgilendirme sistemi, ölçme ve değerlendirme, proje ve performans görevleri, ilköğretim kurumları standartları, devamsızlık vb. konularda yönetici ve öğretmenlerimizce bilgilendirilmelerinin sağlanması,
Veli Oryantasyon Programı VOP
9. 2010-2011 eğitim öğretim yılında Bakanlığımızca gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılan öğretmenlerimizin kurs/seminerde aldığı bilgi notlarını ve eğitim materyallerini diğer branş ve sınıf öğretmenlerimizce paylaşmalarının sağlanması, İO. Okul derslikleri, laboratuarlar, atölyeler, bilişim teknolojisi sınıfı, spor salonu ve diğer alanların eğitim öğretime hazır hale getirilmesiyle ilgili çalışmaların tamamlanması,
10. Okul/kurum stratejik planının incelenmesi, performans hedefleri ile ulaşılan düzeylerin karşılaştırılması, varsa sapmalara ilişkin çözüm stratejilerinin geliştirilmesi, Ayrıca, yoğun emek ve ülkemizin malı kaynakları kullanılarak hazırlanan ders kitaplarının etkililiğini azaltıcı uygulamalardan kaçınılması, yardımcı eğitim araçlarının ders kitaplarının yerine kullanılmaması, yardımcı eğitim araçlarının satın alınması ve kullanılması yönünde velilere baskı yapılmaması, gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder