Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

16 Ağustos 2011 Salı

2. Grup Harfleri (i-n-o-r-m) Hece, Kelime ve Metinler


1. sınıf harf grupları, ikinci grup harfleri etkinlikleri, ikinci grup harfleri inorm etkinlikleri

( i )
(heceler – kelimeler)
*il   *ili   *lila   *elli   *it    *iti   *itti   *elti
*etti   *etli   *ile   *til-tatil   *aile  *elit   *ilet
*ali-Ali   *atilla-Atilla

(cümleler)
*Ali alet al.               *Ali ile Atilla el ele.
*Ali eti Talat’a ilet.       *Atilla aleti itele.
*Ali eli ile teli itti.        *Ela laleli aleti al.
*Ali ile Atilla   itti.  *Ela el etti.
*Ali eti tat.               *Atilla lila lale al.
*Ali ile Ela el ele,         *Elli lale al.


(metinler)
*Lila Lale                     *El Ele
A a a lila lale                 Ali ile Ela
Ali, lila lale al.                El ele.
Al , Ali al.                    Atilla ile Lale
Lila lale al.                    El ele.
Elli lila lale al.                 Ata ile Talat
Elle elle al.                      El ele.

( n )
(heceler- kelimeler)
*an  *ana   *en   *ene   *nane  *anne   *nal  *enli
*anla   *in   *ini   *nine   *nin-ninni   *nar  *tan-Tan  *altan-Altan  *nil-Nil   *tan-tantana
*tane  *entel  *lat-anlat

(cümleler)
*Anne nal al.    *Nine nane al,  *Tane tane   al.
* Nine taneli  al.  *Altan eline anten al.
*Nil, tatil ilan etti.   *Ali ailene tatilini anlat.
*Nalan Nil’e anlat.   *Nil tane tane anlat.

(metinler)
*Anlat                         *Nine
Nil, Tan’a nineni anlat.       Nine, tane tane anlat.
Tan, Nil’e anlat.              Ali, eline tel al.
Talat’a anlat.                 Nalan elli tane lale al.
Altan’a anlat.                Nil, taneli  al.
Tane tane anlat.
Anlat, anlat anlat,
Anlatan anlatana.

( o )
(heceler-kelimeler)
*ol         *olta     *ot   *oto    *ton  *tonton
*on    *ona    *nat-onat    *nota     *otel

(cümleler)
*Onat not et.      *Ali tatilini ona anlat.
*Ninene oteli anlat.     *Altan on tane oto al.
*Olta ile  tut.    *Onat o at anal al.
*Ali ata ot al.    *Ela oltanı at.
*Nalan eline olta al.     *Onat ata ot at.

(metinler)
*O Ne?
O ne Onat, o ne?
Tonton nine.
O ne Altan, o ne?
Tonton nine.
O ne Nil, o ne?
Tintin nine.

(r)
(heceler- kelimeler)
*ar    *ara     *er    *erol-Erol     *alara-Alara
*nar    *ler   *lar    *rana-Rana    *eren-Eren
*ter-noter     *alt   *ron-ront     *tar-tart    *lira

(cümleler)
*Alara nar al.      *Erol atari al.
*Erol oteli ara.       *Erol, Ertan nereli?
*Rana noter ol.   *Atlar, telleri atlar.   *Eren o tren. *Nalan tere al.   *Nar al, onar onar tart.
*Niran internet on lira.

(metinler)
*Ne arar?                *Eren
At ne arar, ne arar?        Eren  al.
Tarla tarla ot arar.         Nalan’a  at.
İt ne arar, ne arar?         Nalan on lira al.
İri iri et arar.              On tane   al.
Rana ite et, ata ot al.        Al Nalan  al.
Tart tart al.                  Erol’a  al.

(m )
(heceler-kelimeler)
*em  *emre-Emre   *eme      *itme     *mer-mert
*mar-mart     *tar-tart    *mon-mont   *mete-Mete
*mine-Mine    *meltem-Meltem    *mimar   *millet
*roman  *matara  *limon *emine-Emine  *temel-Temel

(cümleler)
*Emre treni itme.    *Mert roman al. *Emre limon al.
*Meltem limon tart.  *Emre mimar ol.
*Leman elin terli mi?  * Tomar tomar lale al.
*Emel elli metre tel al.     *O mont Mete’nin mi?
*Tamer limonu tat.

(metinler)
*Narin Atlar                  *Emine
A a a onlar at.                 Mini mini Emine
On tane narin at.               Al eline 1 lale.
Metin, onlara ot at.             1lale 2lale.
Metin o atlar terli.             Emine lale la.
Atların terini al.                la emine la.
O atlar narin atlar.

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder