Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

16 Temmuz 2011 Cumartesi

Sosyal Bilgiler Değerlendirme Soruları


5. sınıf, sosyal bilgiler, konu değerlendirmesi, test soruları, boşluk doldurma soruları,

1) Bir milletin bağımsızlığını aşağıdakilerden hangisi simgeler?
A) Bayrağı              B) Ordusu       C) Okulları                  D) Yöneticileri

2) Atatürk hangi ilkesiyle Türk milletini çağdaş bir toplum yapmayı planlamıştır? 
A) İnkılapçılık     B) Cumhuriyetçilik  C) Milliyetçilik    D) Halkçılık

3) Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile hangi alanda düzenlemeler yapılmıştır?    
A)    Anayasa    B) Aile hukuku    C)Eğitim-Öğretim    D) Ekonomi

4) Mustafa Kemal, Kastamonu gezisinde “Efendiler ve ey millet! İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz.” sözünü söylemiştir. Bu ifade aşağıdakilerden hangisinin yapılacağının işaretidir?
      A. Şapka Kanunu                                       B. Türk Dil Kurumu’nun kurulması
      C. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması           D.Tekke ve zaviyelerin kapatılması

 5)       I. Aşar vergisi kaldırıldı.    II. Tekke ve zaviyeler kapatıldı.   III. Etibank kuruldu.
     Hangileri Cumhuriyet Dönemi’nde ekonomiyi kalkındırmak için yapılmıştır?
            A. Yalnız II                B. I ve II                C. I ve III                    D. II ve III
   
6) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
        **.Nüfusu en kalabalık olan ilimiz ……………….………………dur.
        **.Nüfusu en az olan ilimiz ………………………….….dir.
        **.Ahşap evler genellikle ………………………………………..olduğu bölgelerde yaygındır.
        **.İlk kadın başbakanımız ………………………………dir.

7)Aşağıdakilerden hangisi en temel hakkımızdır?
      a)Yaşama       b)Seçme          c)Çalışma           d)Eğitim-öğretim

8) Kasım.1928 yapılan inkılap …………………..inkılabıdır.
Yukarıda boş bırakılan yere hangi sözcük getirilmelidir?
      a.şapka         b.ölçülerde yenilik          c.harf                  d.Medeni Kanun’un kabulü

9).Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin temelini oluşturur?
     a.Tarihi Miras        b.Kültür                 c.Atatürk ilkeleri               d.İnkılaplar

10. Hak ve sorumluluk farklı kavramlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi okuldaki haklarınızdan değildir?
    A)  Eğitim öğrenim görmek         B)  Okul kütüphanesinden yararlanmak
    C)  Okul kurallarına uymak          D)  Spor salonunu kullanmak

11) Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin özelliklerinden olamaz?
   A) Türk milletinin tam bağımsız, huzur ve refah içinde yaşamasını amaçlar.
   B) Çağdaşlaşma anlayışı taklitçi ve bilimsellikten uzaktır.
   C) Atatürkçü düşünce sistemi akılcı ve bilimseldir.
   D) Yapılan yenilikler Atatürk ilke ve esaslarıyla bir bütündür

12) Aşağıdaki davranışlardan hangisi insanların haklarına saygıyı göstermeye örnektir?
A) Otobüs durağında sıraya girmek     B) Markette alışveriş yapmak            
C) Gazete, kitap okumak                      D) Bilgi yarışmasında 1. olmak

13) “Yerlere çöp atmamak topluma ve çevreye karşı ……………………” Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir?
   A) haklarımızdandır               B) ilkelerimizdendir   C) sorumluluklarımızdandır        D) davranışlarımızdandır

14) Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturmaz?
   A) Futbol takımı          B) Kızılay Kulübü       C) Okul korosu       D) Sokaktaki insanlar

15) Pamukkale Travertenleri hangi ilimizdedir?
    A) Rize                   B) Antalya                  C) İstanbul                  D) Denizli 
  
16) Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması hangi alanda yapılan inkılâplara örnektir?
    A) Siyasal                   B) ekonomik        C) Hukuk                D) toplumsal

17) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden değildir?
    A) Milliyetçilik                      B) Halkçılık          C) Girişimcilik    D) Devletçilik

18) Bulunduğu ildeki sarayları ve eski sanat eserlerini ziyaret eden Gökhan, bu ilin hangi özelliklerini görmüş olur?
     A) Doğal güzelliklerini     B) Tarihi güzelliklerini     C) Yaşanacak yerleri               D) İdari yapıları

19) Aşağıdaki ifadeleri okuyup, doğal güzelliklerin başına (D), tarihi varlıkların başına ( T) harfi yazınız.
(     ) peribacaları         (     ) Milli Parklar       (     ) Pamukkale            (     ) Bursa Ulu Camii            (     ) Ormanlar                   (     ) Hanlar                      (     ) Kaplıcalar          (     ) Denizler       (     ) Ölüdeniz                   (     ) Topkapı Sarayı


20)Boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

Ormanlık-mavi-geçit-Karadeniz-erozyon-Karadeniz-plato-yeşil-maki-coğrafi bölge-Ağrı-Akdeniz-ova-üç-karasal

A-Dağlık alanlarda ulaşımı kolaylaştıran bölümlere ……………………………………… denir.
B-Yurdumuzun en yüksek dağı ……………………… Dağıdır.
C-Akdeniz ikliminin bitki örtüsü …………………………. dir.
D-Haritadaki …………………. renkler deniz,göl ve ırmakları gösterir.
E-Derin akarsu vadileri ile ayrılan yüksek düzlüklere ………………………… denir.
F-Bol yağış alan bir bölgenin bitki örtüsü ………………………………..tır.Bu yerler haritada ……………………… renkle gösterilir.
G-yurdumuzda görülen …. çeşit iklim vardır.Bunlar ………………………….. iklimi .,……………………. iklimi ve ………………………….. iklimdir.
H-Doğal, beşeri ve ekonomik özellikleriyle diğer alanlardan ayrılan ve kendi içerisinde benzerlik gösteren yerlere ………………………………………………….. denir.
K-…………………………………. İklimi her mevsim yağışlı geçer.
L- Akarsuların yüzeyden aktığı verimli topraklardan oluşan ve çevresine göre alçakta olan düzlüklere ………………………….. denir.

21)Bir bölgenin yerleşim yeri olarak kullanılmasında en az etkisi olan hangisidir?
     a-gelenekler                       b-iklim            c-yer şekilleri              d-ekonomik durum

22)Deprem ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
    a-Yer kabuğunun iç katmanlarındaki kırılmalarla oluşur.
    b-Yurdumuz deprem kuşağındadır.
    c-Yer kabuğundaki kırılmalarla katmanlar yer değişikliğine uğrar.
    d-Depremin oluşmasına insanlar neden olmaktadır.

23)Atatürk “Devlet düzeni ve hukuk kuralları dine değil, akla ve bilme dayandırılmalıdır. Ancak hiç  
   kimsenin de dini inancına, vicdan hürriyetine karışılmamalıdır.” düşüncesini savunduğu durum   
   aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
      a) Laiklik              b)  İnkılâpçılık                        c) Halkçılık                             d) Milliyetçilik

24)Aşağıdakilerden hangisi Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmıştır?
     A)Saltanatın kaldırılması   B) Soyadı kanunu   C)Türk Dil Kurumu         D) Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması

25)Aşağıdakilerden hangisi Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılmıştır?  
a)      TBMM’nin açılması                      c) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı
b)      Halifeliğin kaldırılması                 d) Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması

26) Aşağıdakilerden hangisinde kültürel öğe ile bölge doğru eşleştirilmiştir? 
a)      Kemençe-Akdeniz Bölgesi                                    c) Horon-Karadeniz Bölgesi
b)      Kaşık-Doğu Anadolu Bölgesi                   d) Seğmen-Güneydoğu Anadolu Bölgesi

27) Ülkemize özgü kültürel özelliklerin bütünü, milli kültürümüzü oluşturur. Aşağıdakilerden   hangisinin milli kültürümüze ait olduğu söylenemez?
       a) Halk türküleri    b) Atasözleri    c) Tekerlemeler    d) Bale

28) Ülkemizin doğu bölgelerinde yemeklerde acı, baharatlar çokça kullanılmaktadır. Batı bölgelerinde ise fazla kullanılmamaktadır.  Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?
      a) Kültürel değerlere    c) Kültür birliğine       b) Kültürel farklılığa             d) Kültürün aktarımına

29) Aşağıdaki illeri uygun boşluklara yerleştiriniz. 

AĞRI
MARAŞ
GAZİANTEP
MALATYA
KAYSERİ
DİYARBAKIR
RİZE
NEVŞEHİR
ERZURUM
ISPARTA
       **Mantı ………………………ilinin meşhur bir yemeğidir.
**Baklava denilince aklımıza ……………………şehrimiz gelir.
**Çayı ile ünlü şehrimiz……………………..’dir.
**Cağ kebabının en iyi yapıldığı il ………………………’dur
**Kayısı en fazla ……………………….da üretilir.
**Gülü ile ünlü ………………………….ilimizdir.
**Peri Bacalarının en güzel örneklerinin rastlandığı……………………..ili iç Anadolu bölgesindedir.
**Dondurmasıyla ünlü ilimiz………………………….
**Karpuzun en iyi yetiştiği yer ……………………’dır.
       **İshak Paşa Sarayının bulunduğu ilimiz……………………’dır

30) Oluşumunda insan katkısı olmayan varlıklara doğal varlıklar denir.Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklardandır?
a-) Topkapı Sarayı              b-) Manavgat Şelalesi             c-) Anıtkabir           d-) Mevlana Türbesi

31) Elif tatile gittiği yeri” Kocaman kocaman heykeller vardı.Bu dağın tepesinden güneşin batışı o kadar güzel izleniyordu ki !” şeklinde tasvir etmiştir.
Buna göre Elif, ülkemizdeki aşağıdaki yerlerden hangisine gitmiştir?
a-) Ağrı Dağı                 b-) Nemrut dağı                   c-) Palandöken dağı                d-) Uludağ

32) Aşağıdakilerden hangisi bir grubun uyumlu çalışması için gerekli değildir?
a-) güven                          b-) iş birliği                           c-) para                                 d-) saygı

33)Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere yerleştiriniz.
 turizm          sel                 maki               horon          milliyetçilik
 yedi             çığ                 plato            nüfusu           Ağrı Dağı

a-) …………………...Akdeniz ikliminin bitki örtüsüdür.
b-) Kış mevsiminde, Doğu Anadolu’nun bitki örtüsü olmayan dağlık arazilerinde …………………….adı verilen doğal afet görülür.
c-) Türk Tarih Kurumunun kurulması Atatürk’ün ……………………………….ilkesiyle ilişkilidir.
d-) Yurdumuz………………… coğrafi bölgeye ayrılmıştır.
e-) Karadeniz Bölgesi’nde kemençe ve tulum eşliğinde ……………………….oyunu oynanır.
f-) …………………………………… yurdumuzun en yüksek dağıdır.
g-) Belli sınırlar içinde yaşayan insan sayısına ,o yerin ……………………denir.
h-) Çevresine göre yükseltileri fazla olan akarsular tarafından yarılmış düzlüklere ……………………denir.
ı-) Dere kıyılarında yapılan evlerde yaşayanlar sık sık ………….....felaketi  ile karşılaşabilirler.
i-) Denize kıyısı olan yerleşim yerlerinde…………………………………. faaliyeti gelişmiştir.

34)  I. Yazları sıcak ve kurak geçer.        II. Kışları ılık ve yağışlıdır.       III. Bitki örtüsü makidir.
Yukarıda özellikleri belirtilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
      a-) Akdeniz iklimi            b-) Karadeniz iklimi            c-) Karasal iklim              d-) Çöl iklimi

35) Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
      a-) Sanayinin gelişmiş olması.                            b-) Dağlık ve engebeli olması.
      c-) Turizmin gelişmiş olması.                            d-) Uygun iklim koşullarına sahip olması.

36) Toprağın su ve rüzgar etkisiyle aşınıp taşınmasına ne ad verilir?
      a-) heyelan                         b-) sel                           c-) erozyon                          d-) çığ

37) Karadeniz iklimi her mevsim yağışlı olan bir iklimdir.
    Buna göre, aşağıdaki bitkilerden hangisi yalnızca Karadeniz ikliminde olur?
       a-) pamuk                         b-) çay                           c-)  buğday                              d-) muz  

38) Heyelan (Toprak kayması) eğimin ve yağışın fazla olduğu yerlerde daha çok görülür.
     Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde toprak kaymasına daha çok rastlanır?
       a) Ege                         b) Akdeniz                           c) Güneydoğu Anadolu                  d) Karadeniz

39) “Din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi için devletin tarafsız olması gerekir.” açıklaması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
      a-) Cumhuriyetçilik               b-)  İnkılapçılık                    c-) Halkçılık                    d-) Laiklik

40) Aşağıdakilerden hangisi   Atatürkçülüğün niteliklerinden değildir?         
      A. Akıl ve bilime dayanır                          B. Düşünce özgürlüğüne dayanır.
      C. Milli birlik ve bütünlüğe önem verir.     D. Savaştan yanadır.

41)Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin temeli aşağıdakilerden hangisine dayanır?
     A) Ekonomik güce             B) Gelişmiş sanayiye              C) Atatürk İlkelerine         D) Askeri güce

42)Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanda yapılan inkılaplardan değildir?
     A)Tevhid-i Tedrisat (öğrenimin Birleştirilmesi ) Kanunu          B)Şapka Kanunu
     C)Bütün Okulların Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlanması        D)Yeni Türk Alfabesinin Kabulü

43)Aşağıdakilerden hangisi Halkçılık ilkesini kapsayan inkılâplarımızdandır?
     A) Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması                                  B)Soyadı Kanunun Kabulü
     C) MTA (maden Tetkik Arama ) Enstitüsünün kurulması       D) Türk Dil Kurumunun Kurulması

44)  I. Gediz        II. Yeşilırmak   III. Kızılırmak        IV. Sakarya   V. Göksu
Karadeniz’e dökülen akarsular aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
      A) I – II – III                      B) II – III – IV      C) I – III – V                     D) II – IV – V

45) Karadeniz Bölgesi’nde kıyılarla iç kesimler arasında ulaşımı zorlaştıran temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
   A) Ormanların geniş yer kaplaması     B) Yağışların fazla olması
   C) Dağların denize paralel uzanması               D) Erozyon olayının sıkça görülmesi

46) Marmara Bölgesi’nde farklı iklimlerin görülmesi aşağıdakilerden hangisi üzerinde doğrudan etkili olmuştur?
     A) Ürün çeşidinin artması                       B) Enerji tüketiminin fazla olması 
     C) Endüstri ve ticaretin gelişmesi      D) Dış göçlerle nüfusun hızla artması

47)Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin özelliklerinden değildir ?
     A) Yazlar sıcak ve kuraktır                  B) Yağışlar yağmur ve kar şeklindedir?
     C) Kışlar, uzun soğuk ve kar yağışlıdır   D) Yıllık ve günlük sıcaklık farkları azdır

48)”Maki” hangi iklimin doğal bitki örtüsüdür?
     A) Karadeniz          B) Kutup iklimi      C) Akdeniz          D) Karasal

49)Aşağıda akarsularımızla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
     A) İçme ve kullanma suyu olarak kullanılır       B) Tarımsal sulamada yararlanılır
     C) Genelde ulaşıma elverişlidir                     D) Elektrik enerjisi elde edilir 

50)Tuzluluk oranı en az olan denizimiz aşağıdakilerden hangisidir?
     A) Karadeniz        B) Ege Denizi        C) Akdeniz         D) Marmara Denizi

51)“Eğimli arazilerde yağışın da etkisiyle alttaki tabakanın kaygan bir özellik kazanması heyelana neden olur.” Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde heyelan olayının gerçekleşmesi daha çok beklenir?  
A)      Doğu Anadolu       B)Akdeniz       C) Karadeniz              D)Ege

52) Hangi bölgede dağlar denize diktir?
a- Marmara Bölgesi          b- Akdeniz Bölgesi      c- Karadeniz Bölgesi      d- Ege Bölgesi

53-Yurdumuzun en yüksek dağı hangisidir?
a-Ağrı Dağı               b-Erciyes Dağı     c-Canik Dağı            d-Toros Dağı

54-Çevresine göre alçakta ve yüksekte kalan düzlüklere ne denir?
a- plato - ova       b- ova - plato      c- vadi - ova        d- ova - tepe

55-Bir yerin uzun yıllar boyunca sahip olduğu hava durumuna ne denir?
a- bulut                       b- yağış       c- iklim                            d- hava durumu

56-Her mevsimi yağışlı olan iklim tipi hangisidir?
a- Karadeniz          b- Karasal       c- Akdeniz             d- Ekvatoral

57- Ülkemizde hangi iklim tipi görülmez?
a- Karadeniz             b- Karasal          c- Akdeniz                d- Ekvatoral

58-Belirli bir alanda yaşayan insan sayısına ne denir?
a- evler         b- mahalle        c- nüfus          d- il

59-Hangisi doğal afet olamaz?
a- deprem                    b- sel baskını          c- çığ                    d- toplu konut

60-Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi Türkiye’de can ve mal kaybına daha çok sebep olur?
a)depremler     b)heyelanlar       c)çiğ düşmeleri      d)şiddetli kuraklık

61-Fiziki haritalarda karalarda yükselti artıkça haritalarda kullanılan renkler koyulaşır.Buna göre hangi coğrafi bölgemizde koyu renkler daha çok kullanılmıştır?
  a)Marmara        b)İç Anadolu    c)Güneydoğu Anadolu      d)Doğu Anadolu

62-Aşağıdaki bölgelerimizden hangisi tahılın bolluğu nedeniyle “tahıl ambarı” olarak adlandırılır?
     A. Doğu Anadolu Bölgesi                     B. İç Anadolu Bölgesi 
     C. Ege Bölgesi                                      D. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
     
     63) Karasal iklimin hüküm sürdüğü bir bölgenin bitki örtüsü hangisidir?
     a) Bozkır          b) Maki          c) Orman            d) Fundalık

64) Aşağıdakilerden hangisi ,Türkiye nüfusunun Marmara ve Ege bölgelerinde yoğun    olmasının nedenlerinden değildir?
    a)Yeryüzü şekillerinin elverişliliği      b)Verimli tarım alanlarının bulunması
    c) Deprem kuşağından uzak olması     d)Ekonomisinin gelişmesi

65) Aşağıdakilerden hangi ikili Karadeniz Bölgesinde yetişir?
    a) çay-ayçiçeği       b) fındık-çay       c) fındık-karpuz      d) çay-pamuk

66)İnsanların geçimini sağlamak için yapmak zorunda oldukları işe ne denir?
     a)meslek        b)iş           c) işçilik       d) memurluk

67)Ülkemizde sanayinin en çok geliştiği bölge hangisidir?
a) Ege        b) Marmara        c) İç Anadolu        d) Karadeniz
                                                                                                                     
68) Yurdumuz kaç bölgeye   ayrılmıştır?
a) 6      b) 7     c) 8       d) 9

69) Mevlana Müzesi'nin bulunduğu ilimiz hangisidir?  
a) Kayseri b) Sivas c)Konya d) Urfa 

70) Aydın,Muğla,İzmir,Afyon gibi iller hangi bölgededir?
a-Marmara Bölgesi        b-İç Anadolu Bölgesi    c- Karadeniz Bölgesi     d- Ege Bölgesi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ana Sayfası İçin Tıklayınız


Benzer Yazılar1 yorum: