Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

18 Temmuz 2011 Pazartesi

Öğretmenin Rolü ve Görevleri


Sınıf ortamında öğretmenlerin en önemli rolü, eğitim sisteminin hedefleri doğrultusunda öğrencilere istendik davranışları kazandırmaktır. Bir öğretim lideri olarak öğretmenin bazı görevleri vardır. Bunlar;
 •  İstendik davranışların kazandırılabileceği bir ortam hazırlama
 • Sınıf içerisinde olumlu eğitim ortamı oluşturma
 • Öğrencilerin özgüveninin artmasını sağlama
 • Sınıf içerisinde iletişimi ve etkileşimi sağlama
 • Öğretim için en uygun materyali kullanma
 • Öğretim için gerekli planlamayı yapma
 • Sınıfın fiziksel düzenlemelerini belirleme ve yapma
 • Öğretim zamanını etkili ve düzenli kullanma
 • Sınıf içerisinde güven ortamı oluşturma
 • Öğretim için belirlenen hedefleri gerçekleştirme
 • Öğretime engel olabilecek öğeleri ortama sokmama
 • Öğrencileri güdüleme
 • Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirme ve onları sosyalleştirme
 • Öğrencilerin düşüncelerini dinleme ve onlara saygı gösterme
 • Öğrencilere olumlu örnek olma
 • Öğretimde öğrenci merkezli stratejiler benimseme
 • Öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltme


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder