Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

14 Temmuz 2011 Perşembe

Başarılı Bir İdareci Olma Yolları


iyi idareci olma yolları, nasıl iyi bir idareci olunur, idarecinin özellikleri, idarecide bulunması gereken özellikler, okul idarecisinin özellikleri, başarılı okul müdürünün özellikleri, başarılı bir idarecide olması gerekenler

a) Yöneticilere, öğretmenlere ve personele rehberlik;
* Okul Müdürü, Çağdaş Eğitim Yöneticisi olarak, birlikte çalıştığı Müdür Yardımcıları, Öğretmenler, Memurlar ve Personel ile düzeyli, sıcak ve içten bir iletişim kurmalı, bu iletişim kanalını 24 saat, 7 gün açık tutmalıdır. İsteyen öğretmen, isteyen personel aradığı zaman müdüre ulaşmalı, sorununu, problemini rahatlıkla iletebilmelidir.
 
* Okullarımızda bu iletişim kanalı kurulduğu zaman sorun olan bir çok küçük konular sorun olmaktan çıkacak, okulda birlik, beraberlik sağlanacak, ekip ruhunun temeli atılmış olacaktır. Yönetim - öğretmenler ve personel birbirine kenetlenecek, bir aile ortamı doğacaktır.

* Okulda, müdürle iletişim kurmak isteyen kişi şunu söyleyebilmelidir: "Ben bu konuyu müdüre anlattığım zaman, o mutlaka işini bırakıp beni dinleyecek, yardımcı olacak, çıkar yol gösterecek ve benim bu problemi çözmem için bana destek olacaktır." Okul müdürü, okulunda bulunan tüm personeline bu duyguyu yerleştirmesini bilmeli, çaba sarfetmelidir.
 
* Okul Müdürü, sadece eğitim öğretim ve okul konularında değil okul dışı, eğitim dışı konularda da birlikte çalıştığı yönetici, öğretmen ve personele bir ağabey - abla gibi yardımcı olabilmelidir. "Bu benim sorunum değil, okul dışı bir konu" deyip geçmemelidir. Güven ortamı oluşturmada, kuvvetli iletişim kurmada, ekip ruhunu okula yerleştirmede okul içi, okul dışı diye bir ayırım yapılmamalıdır. en ufak bir geri çevirme, çok zor telafi edilecek yaralar açabilir ve bu asla unutulmaz. Özellikle yöneticiler, birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından çok iyi gözlemlenir, en ufak hatası büyütülerek yayılır.
 
* Okul Müdürü, sürekli güler yüzlü, tatlı dilli olmalıdır. Odasına her gelenin yüzüne bakarak "hoş geldiniz, buyurun" demeli ve oturması için yer göstermelidir. Müdür yardımcılarını ve öğretmenleri asla ayakta bekletmemeli, işini bırakıp onlarla ilgilenmelidir. Kendisine getirilen sorunların ileriki ya da son aşamalarını da yine takip etmeli, sorunu getiren kişi ile sonraki karşılaşmalarında sorun hakkında bilgi istemelidir. Bu davranış, karşısındaki kişi üzerinde büyük bir güven ve saygı durumu oluşturacaktır.
 
* Okul Müdürü, okulda çalışan tüm personele adıyla hitabetmelidir. Örneğin; Önder Bey, Nilgün Hanım, Sertaç Bey, ... vb. Veya kişinin soyadının önüne "Sayın" sözcüğünü ekleyerek de hitabedebilir. Örneğin; Sayın Gürcan, Sayın Tellioğlu, Sayın Yeşiltepe...vb. Ola ki kişinin adını, soyadını anımsamamış olur ise (Yine okullarımızda kullanılan çok güzel hitap şekillerinden biridir.) ; Sayın Öğretmenim, Sayın Müdür Yardımcım hitabını da kullanabilir. Özellikle toplantılarda: Sayın + kişinin soyadı hitabının kullanılması daha doğru ve etkili olur. Müdür odasında: Kişinin adı + Bey, Hanım, Koridorlarda, öğrencilerin içinde: Öğretmenim veya Nilgün Öğretmenim, Sertaç Öğretmenim ... şeklindeki hitaplar hem örnek, hem daha içtenlik yaratır.
 
* Çağdaş Eğitim Yöneticisi olarak okul müdürü, öğretmen ve personeli arasında asla ayırım yapmamalıdır. Hem demokratik olmalı hem de adaletli. Yani kayırma, taraf tutma, hoşgörü ölçüsünü bir tarafa fazla kaydırma gibi yaklaşımlar öğretmen ve personel arasında hem moral bozukluğuna neden olacak, hem de güven ortamını zedeleyecektir. Müdürün inandırıcı olması gerekir. İnandırıcılığı olmayan bir kişi asla müdürlük yapamaz. Böyle bir davranış da müdürün inandırıcılığına gölge düşürür.
 
b)Öğrencilere rehberlik; 
* Okul Müdürü, öğrencilere karşı hoşgörülü ve sevecen olmalı, daima doğru mesajlar vermelidir. Öğrencilerin adlarını kısa zamanda ezberlemeli, aile yapılarını öğrenmeli, asla önyargılı olmamalıdır. Müdür odasının kapısı toplantılar dışında sürekli açık olmalıdır. Bu, öğrenci, öğretmen, personel ve veliye olumlu mesaj veren bir durumdur. Yani okulun her bölümünü sürekli gezen, dolaşan, ilgilenen ve odasına gelen herkesle görüşen durumunda olmalıdır. Öğrenci aradığında ve görüşmek istediğinde beklemeksizin müdürle görüşebilmeli, sorununu ona iletebilmelidir. Öğrenci gözünde müdür, en güvenilir kişi konumunda olmalıdır. Bu durum okulda birden bire oluşmayacaktır. Bir süreç meselesidir. Zaman isteyecektir. Müdür odasından ayrıldığı zaman, nereye gittiğini ve ne zaman döneceğini müdür yardımcısına, nöbetçi öğretmene ve nöbetçi öğrenciye söylemelidir. Görüşmeye gelen öğrenci, müdürü neden bulamadığını öğrenebilmelidir. Müdürün öğrenciye yaklaşımı hem okul disiplini açısından hem de öğretmenlere örnek olması açısından çok önemlidir.
 
c) Velilere rehberlik;
* Veli rehberliği, okul müdürü için çok önemlidir. Çünkü veli öğrencisini okul müdürüne emanet etmektedir. Müdür bu bilinçle veliye yaklaşmalı, öğrencinin gelişimi ve başarısının artması için veliler ile sürekli diyalog içinde bulunmalıdır. Velilerinin adlarını kısa sürede öğrenmeli, onlara adlarıyla hitap etmelidir. Hiç bir zaman veliye çocuğunu karalama, suçlu gösterme gibi hatalara düşülmemelidir. Okulda odak noktası öğrencidir. Veli-Öğretmen-Okul Yönetimi, öğrencinin sağlıklı ruhsal gelişimi ve sağlıklı okul başarısı için işbirliği içinde çalışmalıdırlar. Okul Müdürü, okula gelmeyen veya geç gelen öğrencinin durumunu aynı gün öğrenmeli, gerekirse velisiyle telefonla görüşmelidir.
 
* Velilerin okul durumu ve bir üst öğrenim konularında soracakları her soruya doyurucu bilgilerle cevap verebilmeli, velileri ikna edebilmelidir. Asla onları zorlamamalı, yönlendirmemeli, doğruları bilimsel veriler ışığında veliye sunmalı, seçimi velinin özgürce yapmasına fırsat bırakmalıdır. Veliler, ister yüz yüze, isterlerse telefonla aradıklarında okul müdürüyle doğrudan konuşabilmelidirler.
 
* Veli gözünde müdürün güvenilir kişiliği, okulun başarısı ve gelişimi için bir referans durumundadır. Şu atasözü, okul müdürü için, okul için çok kullanılır: "Balık baştan kokar." Okul müdürü, kendini daima yenileyen, geliştiren, okulun, dolayısıyla öğrencilerin başarısı için sürekli didinen, olumlu ve somut çabalar ortaya koyan durumunda olmalıdır.

Müdür İle Liderin Farkları İçin Tıklayınız


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder