Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

25 Haziran 2011 Cumartesi

Öğrenme Stilleri ve Eğitim BaşarısıÖĞRENME STİLLERİ EĞİTİMİ NASIL ETKİLER?
Eğitim Programı: Eğitimciler, program geliştirirken sezgiyi, hissetmeyi, hayal etmeyi, analiz, akıl yürütme ve problem çözmeyi göz önüne almalılar.
Öğretim: Öğretmenler, öğretim yöntemlerini bu öğrenme stillerine göre uyarlamalıdırlar. Aynı zamanda öğretmenler, ses, müzik, görseller, hareket, deneyim ve konuşma gibi deneyimsel unsurları sınıfta kullanmalıdırlar.
Değerlendirme: Öğretmenler, her bir öğrenme stiline ve tüm zekâ alanlarına odaklanan değişik değerlendirme teknikleri kullanmalıdırlar.

ÖĞRENME STİLLERİ KONUSUNDA ÖĞRETMENLERE ÖNERİLENLER
Çeşitli öğrenme stilleriyle karşılaşan öğretmenlerin en başta sordukları sorulardan biri şu olur: “Çeşitli öğrenme stillerini sınıfıma nasıl uyarlayabilirim?”. Muhtemelen her öğrenme stiline yanıt verilmeyebilir. Fakat sıradan bir sınıf ortamını, daha esnek bir çevreye göre değiştirmek için değişik yollar denenebilir.

Bazı araştırmacılar, öğrencinin öğrenme stiline uygun sınıf çevresinin öğrenmeyi artırdığını ileri sürerken; bazıları hiç etkilemediğini, bazıları ise olumsuz etkilediğini söylemektedir.

Öğrenciler öğrenme görevlerinde ve problem çözmede değişik yollara başvururlar. Öğretmenin bu farklı durumlar karşısında ne yapacağını çok iyi bilmesi gerekmektedir. Yapılması gereken, bu farklı gereksinimlere ve öğrencilerin eğilim ve yeteneklerine göre öğretimi uyarlamadır. Örneğin; bağımsız öğrencilerin bağımsız projelerde, bağımlı öğrencilerin de grup çalışmalarında bulunmalarına izin verilebilir.

Öğrenme stilleri konusunda üzerinde durulması gereken iki noktadan ilki ve en önemlisi, öğretimi değiştirmeye ihtiyaç duyulmasıdır. Öğretimi değiştiren öğretmenler, her zaman aynı yolla öğretim yapan öğretmenden daha etkilidir.

İkinci önemli nokta ise; öğrencilerin farklı olduklarını kabul etme ve bu farklılıklara duyarlı olup, öğrencilere karşı toleranslı olunması gerektiğini unutmamadır.

Goleman’a göre bireyin duygusal zekâsının gelişimi, başarılı sosyal etkileşimleri için çok önemlidir. Yani öğretmenler; çocukların duygusal yanlarını olumlu bir şekilde geliştirdikleri takdirde, meydana gelecek duygusal sarsıntıların olumsuz etkileri azaltılabilir. Örneğin utangaç bir öğrencinin sosyal zekâsı geliştirilerek utangaçlığını yenmesi sağlanabilir. Duygusal zekânın gelişimi, gençleri yaşama hazırlamada da önemlidir.

Sonuç olarak; tek bir öğrenme stili öğrencilerin ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Her bir öğrencinin öğrenme stilini belirlemek yerine, değişik öğretim yöntemleri kullanılabilir. Bu sayede, hem zamandan tasarruf edilecektir hem de farklı zekâ alanlarına sahip olan çocukların hepsi öğrenmeye katılacaktır. Ayrıca değişik öğrenme stillerine göre ders işlenirse; dikkat, motivasyon, hatırlama ve anlama kolaylaşacaktır.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder