Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

5 Haziran 2011 Pazar

Matematik Özdeyişleri


Ünlü Bilim Adamlarının Matematik Hakkındaki Düşünceleri

“Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır.”
M.Kemal Atatürk 

 “Matematikle ifade edebiliyorsanız, bilginiz doyurucudur.”
Lord KELVIN

"Algoritma şöyle diyor: Rabbimiz ve koruyucumuz olan Allah 'a hamd ve senalar olsun“
Harezmi

”Tarihte üç büyük olay vardır: Bunlardan ilki, evrenin oluşumudur. İkincisi, yaşamın başlangıcıdır. Bu ikincisi ile aynı derecede önemli olan üçüncüsüyse, yapay zekanın ortaya çıkışıdır.
”Edward Fredkin 

“Hayat sadece iki şey için güzel; matematiği keşfetme ve öğretme...”
Simeon Poisson
“Matematik, insan zihninin idrak edebildiği bütün kavramların ve bu kavramlar arasındaki bütün ilişkilerin ifade edildiği dildir.”
................

"Başka her şey de olduğu gibi matematiksel bir teori için de öyledir; güzellik algılanabilir fakat açıklanamaz.
"Cayley, Arthur

"İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettigini, payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür.
"Lev Nikolayeviç Tolstoy

"Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir.
"Einstein, Albert (1879-1955)

"Hayat sadece iki şey için güzel;matematiği keşfetme ve öğretme
"Simeon Poisson

"Sen de biliyorsun ki biz hepimiz aynı sebepten dolayı matematikçi olduk; tembeliz."
Rosenlicht, Max (1949)

“Çözümde görev almayanlar, problemin bir parçası olurlar.”
Goethe

“Bir matematikçi sanmaz fakat bilir.ınandırmaya çalısmaz çünkü ispat eder.Güveninizi beklemez.Belki dikkat etmenizi ister.”
Henri Poincare

“Dünyadaki en mâsum uğraş matematiktir”
G. H. Hardy

“...evren her an gözlemlerimize açıktır; ama onun dilini ve bu dilin yazıldığı harfleri öğrenmeden ve kavramadan anlaşılamaz. Evren matematik diliyle yazılmıştır; harfleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik biçimlerdir. Bunlar olmadan tek sözcüğü bile anlaşılamaz; bunlarsız ancak karanlık bir labirentte dolanılır.”
Galileo

“İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür.”
Newton

“Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın.”
Lobachevsky

“Matematikte bir şeyleri asla anlamazsın, sadece onlara alışırsın.”
John von Neumann

“Matematik ne neden söz ettiğimizi, ne de söylediğimiz şeyin doğru olup olmadığını bilmediğimiz bir konudur.”
Bertrand Russell

Bir teoremin zerafeti onda görebildiğin fikirlerin sayısıyla doğru, o fikirleri görebilmek için harcadığın çabayla ters orantılıdır.”
George Polya

“Geometri zekayı aydınlatır ve aklı doğru yola sokar. Onun bütün kanıtları açık ve düzenlidir. Çok iyi düzenlendiğinden geometrik mantık yürütmeye hata girmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle sürekli geometriye başvuran bir aklın hataya düşmesi çok nadirdir. Buna göre de geometri bilen kişi zeka kazanır. Eflatun'un kapısında aşağıdaki sözlerin yazılı olduğu nakledilir: "Geometrici olmayan evimize giremez."
Ibn Haldun (1332-1406)

“Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.”
Plato (429-347 B.C.)

"Bir matematik problemine dalıp gitmekten daha büyük mutluluk yoktur.
"C. Morley

“Matematik, dünyayı anlamamızda ve yaşadığımız çevreyi geliştirmede başvurduğumuz bir yardımcıdır”
Baykul, (1999:25)

“Bir matematikçi sanmaz fakat bilir, inandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder.”
Henri Poincare

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.
Albert Einstein

Geometri, yaratılış öncesi de vardı.
Plato

Tanrı vardır, çünkü matematik tutarlıdır; şeytan vardır, çünkü bunu ispat edemiyoruz.
Morris Kline

Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir.
Galileo

Kara delikler, Tanrının 0'a böldüğü yerlerdir.
Steven Wright

Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır. İnsanın ortaya koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz.
Leonardo Da Vinci

Şu an ispatlananlar, bir zamanlar sadece tasavvurdu.
Atasözü

Matematik düzen, simetri ve limitleri ortaya koyar ve bunlar güzelliğin en muhteşem formlarıdır.
Aristotle

Ne kadar çok bilirsen, o kadar az emin olabilirsin.
Voltaire

Aritmetik, ayakkabıları çıkarmadan yirmiye kadar sayabilmektir.
Mickey Mouse

Dinsiz ilim topal, ilimsiz din kördür.
Albert Einstein

Matematik bilimlerin sultanıdır.
Carl Friedrich Gauss

Matematiksel olarak gösterilemeyen hiçbir araştırma gerçel bilim sayılamaz.
Leonardo da Vinci

Eğer mutsuzsam, matematikle uğraşıp mutlanırım. Eğer mutlu isem; matematikle uğraşıp mutluluğumu muhafaza ederim.
P. Turan

Allah kainatı matematik dilinde yaratmıştır.
Galileo

Matematik aşk gibidir: Basit bir fikir, fakat her an karmaşıklaşabilir.
R. Drabek

Bariz" matematikteki en tehlikeli sözcüktür.
E.T. Bell

x2 yılında x yaşındaydım.
Augustus De Morgan (Yaşı sorulduğunda)


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder