Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

6 Haziran 2011 Pazartesi

Kadroya Geçecek Personelin Kuruma Vereceği Dilekçe


Kadroya geçmek için müracaat edecek personelin 04.06.2011 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki dilekçeyi kurumlarına vermeleri gerekmektedir


…………………………………......MÜDÜRLÜĞÜNE
Kurumunuz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine / 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli ……………….. olarak görev yapmaktayım.04.06.2011 tarih ve 27954 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Kanununun 4’ncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile memur kadrosuna geçiş hakkı tanınmıştır.İşbu hükme istinaden 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4/A maddesine göre memur kadrosuna atamamın yapılması hususunda ;
Gereğini arz ve talep ederim.TARİHAD-SOYAD

İmza


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder