Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

26 Haziran 2011 Pazar

İlköğretim Kurumları Standartları - İKS


iks özyazı, iks seminer dönemi, iks mesleki çalışma konusu, iks mesleki çalışma sunusu 
İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI
İlköğretim Kurumları Standartları (İKS); Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ile ilçe, il ve merkezi düzeyde, okulda çocuğa yönelik sunulan her türlü hizmete ilişkin verilerin toplanmasına ve gerekli planlamaların yapılmasına kaynak oluşturacak bir iç denetim ve öz değerlendirme sistemidir.

İKS, okullarımızın  belirlenen alanlardaki mevcut durumlarının tespit edilmesi, olması gereken durum ile farkın ortaya konulması ve devamında okullarımızın  taşıması gereken özelliklerine ulaştırılması amacıyla gerek duyulan geliştirici faaliyetlere kaynak oluşturabilmesi  amacıyla yapılan bir çalışmadır.
Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan ekteki doküman belirlenmiş İlköğretim Kurumları Standartları’nı içermektedir. Bu standartlar;
1.    Eğitim Yönetimi
2.    Öğrenme-Öğretim Süreçleri
3.    Destek Hizmetler olarak 3 Standart Alanında toplanmıştır. Bu Standart Alanlarının altında 12 standart ve 43 alt standart yer almaktadır.
                 Standartlar İlköğretim kurumları hizmet ve uygulamalarının, alanları ve süreçleri itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı politikalarına, çocuk haklarına ve çocuğun yüksek yararına uygunluğunu minimum düzeyde sağlamaya, değerlendirmeye ve geliştirmeye yönelik beklenen hedefler veya temel ölçütleri ifade etmektedir.
                 Alt Standartlar ise İlköğretim kurumlarında; standarda temel girdi sağlayacak kurumsal uygulama çıktılarını, standardın işlevselliğinin performansını, standardın tematik olarak yönetici, öğretmen, çocuk, veli gibi okul aktörleri açısından algılanması öngörülen durum ve etkilerini tanımlayan, gözlenebilen ve doğrulanabilen öğelerdir. Diğer bir deyişle Alt Standartlar okullarımızda verilen eğitim hizmeti kalitesinin belirleyici unsurları olarak karşımıza çıkan fiziksel, insan kaynaklarının yanında, sunulan hizmetin işlevselliği, paylaşımı, verimliliği gibi diğer ölçütlerin de değerlendirilmesiyle oluşturulmuş ve kaliteli eğitim hizmetinin sunulabilmesi için okullarımızın taşıması gereken özellikler olarak ifade edilebilir.
                 Alt standartların objektif bir şekilde ölçülebilmesi için mevcut durum, performans ve algılanan kalite göstergeleri olarak isimlendirilen bölümler de dokümanın içeriğini oluşturmaktadır.
                 Mevcut durum başlığı altında yer alan maddeler okullarımızda somut olarak görebileceğimiz belge niteliğindeki verilere işaret ederek bu verilerin varlık ve yoklukları üzerinden durum tespiti yapmayı hedeflemektedir. Yazılımda bu bölümün okul yöneticileri tarafından doldurulması gerekmektedir.
                 Performans göstergeleri başlığı altında yer alan bölüm oran ve sıklık ifadelerinin bulunduğu kısımdır. Okullarımızın ön görülen ölçütlere ne kadar yakın olduğunun görülebilmesini sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Yazılım üzerinden bu bölüm mevcut durum verilerine göre otomatik olarak hesaplayacaktır.
                 Algılanan kalite göstergeleri ise yönetici, öğretmen, çocuk ve veli görüşlerinin alındığı bölümdür. Bu bölüm her paydaş için beş bölümden oluşmaktadır. Birinci sütun okulda bir şeyin cevaplayıcı tarafından algılanan yokluğunu, ikinci sütun algılanan varlığını, üçüncü sütun işlevselliğini ya da yürütüldüğünü, dördüncü sütun paylaşımı ya da katılımı, beşinci sütun ise yarar sağladığını ifade etmektedir. Elektronik ortamdaki yazılım üzerinde yöneticiler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler Algılanan Kalite Göstergeleri için belirtilen puanlamaya uygun olarak değerlendirme yapabileceklerdir.
                 Okullarımızdaki Mevcut Durum ve Kalite Göstergelerine dair verilen bilgilere de dayanılarak yapılan değerlendirme sonuçları sistem üzerinden otomatik olarak analiz edilerek raporlanacak ve sonuçlar; okul, ilçe, il ve merkez teşkilatı birimlerince eğitimi geliştirici çalışmalara kaynaklık edecektir.Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder