Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

25 Haziran 2011 Cumartesi

Drama Dersi Notları


Eğitim Fakültelerinin önemli derslerinden biri olan ve dünya üzerinde, eğitim alanındaki önemi daha da iyi anlaşılmaya başlanılan drama dersi; genel olarak öğrenci - öğretmen arasındaki bütünleşmeye aracılık eder. Önemli öğretim tekniklerinden biri olan drama; öğrencinin derse katılımını arttırır. Üniversitelerdeki drama dersiyle ilgili tutulmuş özet notlar aşağıda yer almaktadır.

DRAMA
Kişinin kendisini başka karakterlere büründürerek duygu ve düşüncelerini ifade etmesidir.

ÖZELLİKLERİ
1. Dramada sonuç değil, SÜREÇ önemlidir.
2. Dramada DÜŞSEL etkinlik ağırlıktadır.
3. Dramada seyirci yoktur, herkes katılımcıdır.
4. Dramada senaryo yoktur, doğaçlama vardır.
5. Drama, özellikle DUYUŞSAL (sosyal) kazanımlarda etkilidir.
En önemli duyuşsal kazanım, EMPATİ yeteneğini kazandırmasıdır.
6. Kişinin kelime dağarcığını geliştirerek, etkili bir sözel iletişim yeteneği kazandırır.
7. Drama öğrencilere beden dilini etkili kullanma becerisi kazandırır.
8. Dramada süreç ve sonuç değerlendirmesi yapılır.

DRAMANIN ÇEŞİTLERİ
Dört çeşittir.

1.PSİKODRAMA
Genellikle yetişkinlerin psikolojik tedavisinde kullanılan drama türüdür. Öğretmenler bu alanda uzmanlaşacak bir eğitim almadıklarından, psikodrama yapmamalıdırlar.

2.OYUN DRAMASI (TİYATRAL DRAMA)
Bazı yerleri senaryo, bazı yerleri ise doğaçlama olan bir sahne uygulamasıdır.

3.EĞİTİCİ DRAMA
Okullarda eğitim amacıyla ve ayrıca bazı derslerin öğretimi amacıyla kullanılan drama çeşididir.

4.YARATICI DRAMA
Öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlayan drama türüdür.

EĞİTİCİ VE YARATICI DRAMA UYGULAMALARI
1.ISINMA ÇALIŞMALARI
Dramadaki ısınma çalışmaları; hareketli, eğlenceli, zaman zaman müzik eşliğinde yapılan etkinliklerdir. Çocuk oyunlarına benzese de, ısınmada kazanma ve kaybetme yoktur.

Isınma çalışmalarında üç tür ısınma gerçekleşir.

Fiziksel (Kas) Isınma: Yapılan kas hareketleriyle vücut esnetilir.
Sosyal Isınma: Isınma çalışmaları öğrenciler arasındaki kaynaşmayı hızlandırıcı niteliktedir.
Zihinsel Isınma: Isınma çalışmaları, öğrencilerin dikkat seviyelerini yükseltir.

2.RAHATLAMA ÇALIŞMALARI
Müzik eşliğinde nefes egzersizleri yapıldıktan sonra, öğretmenin verdiği yönergeler eşliğinde öğrencilere zihinden canlandırmalar yaptırılır. Çalışma sonunda hislerini paylaşan öğrencilere detaya inici sorular sorulmamalıdır. Öğretmen öğrenciyi sadece dinlemelidir.
Rahatlama çalışmaları, etkinliğin veya dersin en sonunda yapılmalıdır.

3.OLUŞUM ÇALIŞMALARI
Öğrencilerin geçici veya kalıcı ürünleri işbirliği ile ortaya koymaları.

4.DOĞAÇLAMA ÇALIŞMALAR
Öğretmenin verdiği amaçlar doğrultusunda öğrencilerin o anda yapacakları doğaçlamalarla etkinliğin işler hale getirilmesidir. Daha çok sözel ifadelere dayalı olan doğaçlama çalışmaları, kostümlerin kullanıldığı oyun dramasına yakın etkinlikleri de içerir.

DRAMA LİDERİNİN ÖZELLİKLERİ
1. Tüm drama etkinliklerine önceden yapılan bir hazırlıkla gelmelidir.
2. Etkinlikler boyunca rehber katılımcı olmalıdır.
3. Öğrencileri yapamayacakları etkinliklerin içine katılmaya zorlamamalıdır.
4. Öğrencileri eleştirmemeli, öğrencileri rencide edici davranışlardan uzak durmalı ve öğrenciler üzerinde asla baskı kurmamalıdır.
5. Öğretmen-öğrenci iletişimindeki tüm etik kurallara uymalıdır.

DRAMA VE YARATICILIK
Drama etkinlikleri (özellikle oluşum ve doğaçlama çalışmaları) öğrencilerin yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmaktadır. Drama yaparak yaratıcılığı geliştirmek için;
1. Etkinlik öncesinde “Farkına Varma” gözlemleri yaptırılması
2. Etkinlik öncesinde “Hayal Kurma” çalışmaları yaptırılması
3. Etkinlik sonrasında “Sohbet” edilmesi
4. Etkinlik sonrasında o konuda yapılmış “Sanatsal Çalışmaların” öğrencilere gösterilmesi gerekir.


Benzer Yazılar2 yorum: