Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

25 Haziran 2011 Cumartesi

Bağımlı ve Bağımsız ÖğrencilerBağımlı ve bağımsız olma; bireyin karmaşık ve ilgisiz bilgiden ilgili bilgiyi seçme yeteneğidir. Örneğin bağımsız bireyler, bir matematik problemiyle karşılaştığında, bu problemi çözerken ilgili bilgiyi, ilgisiz bilgiden ayırıp kullanabilirler. Bağımlı bireyler bu konuda daha başarısızdır.

Bağımsız bireyler karmaşık bir öğrenme görevini alt unsurlara ayırabilirken, bağımlı öğrenciler böyle bir durumda daha fazla zorlanabilirler.

Örneklerde de görüldüğü gibi, bağımlı ve bağımsız olma durumunu; başka bir bireye bağımlı ve bağımsız olma olarak açıklayabiliriz.

Bağımlı ve bağımsız olma bireyin gelişiminden etkilenir. Birey büyüdükçe bağımlı olma durumu azalır. Örneğin; küçük çocukların büyüklere oranla daha fazla bağımlı olma durumu.

Yapılan bazı alıştırmalar; bağımsız öğrencilerin analitik yeteneklerinden dolayı, matematik ve fen derslerinde daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur. Buradan da anlaşılabileceği üzere; bağımlı ve bağımsız olma farklılıkları, öğrencinin sınıf performansını etkiler. Yine araştırmacıların ulaştığı bir sonuca göre; bağımsız öğrenciler derslerde önemli noktalarda not alırken, bağımlı öğrencilerin bu notu alması öğretmenin söyleyip söylememesine bağlıdır.

Bağımsız öğrencilerin diğer özellikleri de; problemleri yeniden yapılandırabilme becerisi, yalnız çalışmada ve bireyselleştirilmiş sistemde daha başarılı olma durumudur.

Bağımsız öğrencilerin aksine bağımlı öğrenciler; derslerde ipuçlarına mahkûmdurlar, grup içerisinde daha başarılıdırlar, sürekli olarak öğretmenden övgü beklerler ve pekiştireçlere ihtiyaç duyarlar, açık uçlu ya da tümevarım etkinliklerinde etkisiz kalırlar.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder