Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

20 Haziran 2011 Pazartesi

Araştırma - İnceleme Yoluyla Öğretim (Dewey)


Araştırma - Soruşturma Yoluyla Öğretim; öğrencinin problem çözme becerisini kullanarak bilimsel yöntemi izlemesini gerektiren bir öğretim yoludur. John Dewey tarafından geliştirilmiştir. Öğrencilerin belli bir konu ile ilgili problemi çözmek üzere harekete geçmelerini, araştırma etkinliklerini sürdürmelerini ve sonuca ulaşmalarını sağlar. Bu yolla öğrenciler sadece o konu alanıyla ilgili bir problemi değil, gelecekte karşılaşacağı problemleri adım adım nasıl çözebileceğini öğrenir.

Öğrenciler bilimsel sürecin mantığını kavradıkları ve içselleştirdikleri ölçüde bilimsel verilerin günlük yaşamda nasıl ortaya çıktığını ve nerelerde kullanılabileceğini anlayabilirler.

Öğretmen strateji kullanırken yol gösterici, yönlendirici, rehber konumdadır. Böylece öğrenciler tüm etkinlikleri kendileri yaparak problemi çözümledikleri için, hem daha kolay güdülenir hem de öğrenmeleri kalıcı olur. Yaşamlarında etkili birer bilimsel düşünen ve problem çözücüler haline gelirler.

Araştırma soruşturma yoluyla öğretim sınıfla sınırlı değildir. Problem derste tanımlanıp, veriler dışarıda toplanabilir, verilerin yorumlanması sınıfta yapılabilir.

Aşamaları:
1) Problem öğrenciler tarafından belirlenir. Öğretmen bu bölümde öğrencilerin problemi hissetmeleri, tanımlayabilmeleri için soru cevaplar, örnek durumlarla yardımcı olur.
2)      Problemin tanımlanması ve sınırlandırılması gerçekleştirilir
3)      Problem durumu ile ilgili bilgiler toplanır.
4)      Hipotezler oluşturulur. Hipotez problem için bulunmuş geçici çözümlerdir. Bu yargı deneme sonucunda doğruluğu test edilecek kesinliği bilinmeye çıkarımdır. Hipotez, bizim problemi çözümlemek üzere hangi tür veri toplamamız gerektiğini nasıl analiz edeceğimizi belirler.
5)      Problemi çözümlemek için gerekli verilerin toplanması aşamasıdır. Belirlenen metotlar uygulanır, sonuçları gözlenir ve not edilir.
6)      Toplanan verilerin analizi, analiz sonuçlarının karşılaştırılması, yorumlanması ve sonuca ulaşmak söz konusudur.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder