Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

17 Aralık 2011 Cumartesi

Lozan Antlaşması, Maddeleri, Önemi 24 Temmuz 1923 - 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders NotlarıLOZAN ANTLAŞMASI 24 TEMMUZ 1923
I.  Lozan Görüşmeleri
20 Kasım 1922- 4 Şubat 1923
II.  Lozan Görüşmeleri
23 Nisan 1923 - 24 Temmuz 1923
Katılan Devletler
İngiltere - İtalya - Yunanistan - Fransa
Japonya - Romanya - Yugoslavya
Boğazlarla ilgili Görüşmelere Katılanlar; Sovyet Rusya-Bulgaristan
Gözlemci Devlet; ABD

Konferansın Toplanma Yeri Sorunu
Ø  TBMM, konferansın İzmir'de toplanmasını istiyordu, böylece;
Ø  Mustafa Kemal Paşa'nın konferansı etkilemesi kolaylaşacak
Ø  Türk heyeti ile TBMM arasındaki haberleşme daha kolay sağlanacaktı.
Ø  İtilaf devletleri ise uluslararası konferansların tarafsız ülkeler­de toplanması gerektiğini bildirdiler.
Ø  Konferansın İsviçre'nin Lozan kentinde yapılması kabul edildi.
Konferansa Gönderilecek Temsilci Sorunu
Ø  TBMM'yi Lozan Konferansı'nda hükümet başkanı Rauf (Orbay) Bey temsil etmek istiyordu.
Ø  Amacı Mondros Ateşkesi'ni imzalamakla edindiği kötü izleni­mi silmekti.
Ø  Mustafa Kemal Paşa Mudanya'da başarılı bir ateşkes imza­lamış olan İsmet Paşa'yı tercih etti.
Ø  TBMM tarafından İsmet Paşa'nın temsilci olması kararlaştırıldı.
Konferansta Görüşülecek Konular
·          Türk heyeti, konferansta sadece Kurtuluş Savaşı'yla ilgili ko­nuları değil yüzlerce yıllık sorunları görüşecekti.
·          Türk heyeti iki konuda kesinlikle taviz vermeyecekti, bunlar;
o    Ermeni meselesi
o    Kapitülasyonların kaldırılması
·          Konferansta görüşülecek diğer konularla ilgili olarak ise pa­zarlık yapılacaktı.
Lozan Görüşmelerinin Başlaması ve Kesilmesi
Ø  20 Kasım 1922'de başlayan Lozan görüşmeleri bir süre son­ra tıkandı.
Ø  İtilaf devletleri Türk heyetinden birçok konuda taviz istediler.
Ø  En çok anlaşmazlık çıkan konular şunlardı,
o    Kapitülasyonlar
o    Dış borçlar
o    Musul sorunu
o    Boğazlar sorunu
Ø  Bu gelişmeler üzerine Lozan görüşmeleri 4 Şubat 1923'te ke­sildi.
Ø  Lozan görüşmelerinin kesildiği dönemde Türkiye'de iki önem­li olay meydana geldi.
Ø  - İzmir I. İktisat Kongresi-      17 Şubat 1923
Ø  - I. TBMM'nin feshedilmesi      1 Nisan 1923
Lozan Görüşmelerinin Yeniden Başlaması ve Barış Antlaş­masının İmzalanması
Ø  Lozan konferansının dağılması üzerine TBMM, boğazlar ve çevresini ele geçirmek için hazırlık yapmaya başladı. İngiliz­lerle savaş tehlikesi ortaya çıktı.
Ø  İngiltere'de ise kamuoyu yeni bir savaşa karşı idi. Ayrıca İn­giliz sömürgeleri çıkacak bir savaşta yardım göndermeye­ceklerini, diğer Avrupa devletleri ise tarafsız kalacaklarını açıkladılar.
Ø  Her iki tarafında savaşı göze alamaması üzerine konferans yeniden toplandı.
Ø  24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalandı.

LOZAN ANTLAŞMANSININ MADDELERİ
1-SINIRLAR
Doğu Sınırı    : Görüşülmedi, Kars antlaşması geçerli oldu. Irak Sınırı       : Musul konusunda anlaşmazlık çıkması üzerine
Türkiye ile İngiltere arasında ikili görüşmelere  bırakıldı.
Suriye Sınırı   : 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması­na göre belirlendi.
Batı Sınırı       : Meriç nehri sınır oldu.
Ege Adaları   : Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'ye, Oniki Ada İtalya'ya, diğer bütün Ege adaları silahsızlandı­rılması şartıyla Yunanistan'a verildi. II. Dünya savaşından sonra imzalanan Paris Antlaşması ile 12 Ada Yunanistan'a verildi.
2-BOĞAZLAR
Ø  Boğazların yönetimi başkanlığını bir Türk'ün yapacağı ulus­lararası komisyona bırakılacak
Ø  Boğazların her iki yakasında yirmişer km'lik alan silahsızlan­dırılacak
Ø  Ticaret gemileri serbestçe boğazlardan geçebilecek
Ø  Savaş gemilerine tonaj sınırlaması getirilecek.
Ø  Savaş ihtimali olduğunda Türkiye boğazlan silahlandırabilecek
3-İSTANBUL'UN DURUMU
İstanbul'un Lozan antlaşması'nın TBMM'de onaylanmasın­dan sonra bir buçuk ay içerisinde İtilaf devletlerince boşaltıl­ması kararlaştırıldı.
4-KAPİTÜLASYONLAR
Kapitülasyonların bütün sonuçlarıyla birlikte kaldırılması kabul edildi.
5-D BORÇLAR
Ø  En çok Fransa ile aramızda bu konuda sorun çıktı.
Ø  Düyun-u Umumiye İdaresi kaldırıldı.
Ø  Osmanlı borçları Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletler ara­sında paylaştırıldı.
Ø  Borçların önemli bir kısmını Türkiye ödeyecekti.
Ø  Borçlar Türk lirası ya da Fransız frangı ile ve taksitler halinde ödenecekti.
6-PATRİKHANE
Ø  Yabancı kiliselerle ilişki kurmaması şartıyla patrikhane İstan­bul'da kalacak +  Seçilen patriği Türk hükümeti onaylayacak
7-YABANCI OKULLAR
Ø  Türkiye'de bulunan bütün yabancı okullar Türk Milli Eğitim sistemine bağlı olacak.
Ø  Bu okullar Türk müfettişlerince denetlenecek.
8-SAVAŞ TAZMİNATI
Ø  Yunanistan'dan savaş tazminatı olarak sadece Edirne'nin Karaağaç istasyonu alındı.
9-AZINLIKLAR
Ø  Türkiye'de bulunan bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı. Böylece Avrupalı devletlerin içişlerimize karışmaları önlendi.
Ø  Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları hariç Yunanistan'da­ki Türkler ve Türkiye'deki Rumların yer değiştirmesi kararlaş­tırıldı.

LOZAN ANTLAŞMASI'NIN ÖNEMİ
ü  Türkiye'nin bağımsızlığı tanındı.
ü  Türk milleti açısından I. Dünya savaşı sona erdi.
ü  Lozan Antlaşması uzun süre geçerli olması açısından diğer
ü  antlaşmalara örnek oldu.
ü  Boğazlar komisyonunun varlığı milli egemenliğimize gölge
ü  düşürdü.
ü  Uzun yıllar süren kapitülasyonlar, dış borçlar, azınlıklar gibi sorunlar çözümlendi.
ü  Irak sınırı hariç diğer sınırlarımız belirlendi.
ü  Türk bağımsızlık savaşı diğer esir milletlere örnek oldu.
Antlaşmadan Sonra Sorun Olan Konular
ü  Musul Sorunu
ü  Hatay Sorunu
ü  Boğazlar Sorunu
ü  Dış borçların ödenme şekli
ü  Nüfus mübadelesi
ü  Yabancı okullar


Benzer Yazılar16 yorum:

 1. selam canım ben amcanım :D

  YanıtlaSil
 2. saolun çok güzel :)

  YanıtlaSil
 3. yarına yazılım var ve 100 alicam kesin çok sağolun

  YanıtlaSil
 4. 100 aldın mı la adsız

  YanıtlaSil
 5. ALLAH RAZI OLSUN

  YanıtlaSil
 6. Adsız14 Nisan 2013 22:53
  100 aldın mı la adsız


  adamımm . konusma seklini begendim

  YanıtlaSil
 7. eyi tamam güzelde bunun yarısı nerde?

  YanıtlaSil
 8. Yanıtlar
  1. Sezai noluyo sen kime yorum atıyordu ben senin amcanım

   Sil